2171 деца са родени ин витро с финансова помощ от държавата

  1. Homepage
  2. Блог
  3. 2171 деца са родени ин витро с финансова помощ от държавата
2171 деца са родени ин витро с финансова помощ от държавата

2171 деца са родени ин витро с финансова помощ от държавата

Сметната палата извърши одит на дейността на Центъра за асистирана репродукция за периода от 1 януари 2014 до 30 юни 2016 година. Изводът след одита е, че недостатъчното и несвоевременно финансиране на процедурите по асистирана репродукция намалява шансовете за успех на извършените дейности и броя на родените деца. Одитният орган е издал 12 препоръки на директора на Центъра и 8 препоръки на министъра на здравеопазването. От Сметната палата заявяват, че темата е обществено значима, тъй като след 1990 г. демографското развитие на страната е с отрицателен естествен прираст на населението. В края на 2015 г. населението на България е намаляло в сравнение с 2014 г. с над 48 хил. души, а през 2050 г. се очаква да намалее до около 5,8 млн. души по прогнози на НСИ. Коефициентът на общата раждаемост през 2015 г. е 9.2% и е по-малък от общия коефициент на раждаемост за ЕС. За оптимизиране на демографския прираст е необходимо да се акцентира и върху профилактиката, диагностиката и лечението на стерилитета. Асистираната репродукция са диагностични и лечебни методи, чрез които се цели преодоляване на безплодието. Центърът за асистирана репродукция осъществява организационно и финансово подпомагане на гражданите за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България.

Относителният дял на извършените процедури, финансирани от Центъра за периода 2014 г. - 2015 г., е 35 на сто от всички извършени процедури по асистирана репродукция. Общо за одитирания период са финансирани и извършени 7 598 процедури на обща стойност 29 351 016 лв., като в резултат са родени 2 171 деца. Успеваемостта по показател „родени деца“ за България е 28 на сто, с което страната ни се доближава до успешните европейски практики (Австрия 27,4 на сто). В резултат на одита са направени следните основни изводи и заключения: Планираните средства за финансиране на дейностите по асистирана репродукция за одитирания период са постоянна величина - около 12 млн. лв. и са незначителни спрямо планираните разходи по бюджета на МЗ, около 3 на сто за целия период на одита. През 2015 г. издадените заповеди за финансиране са с 364 повече от тези през 2014 г., с което е постигнато преизпълнение с 26,9 на сто. Въпреки, че издадените заповеди за финансиране се увеличават, планираните разходи за дейности по асистирана репродукция остават постоянна величина, което е индикатор за необосновано планиране на бюджетните средства, предназначени за подпомагане на процедури по асистирана репродукция, на фона на обществените потребности и стратегическите национални приоритети. Недостигът на финансов ресурс води до удължаване на периода от подаване на заявлението до получаване на заповед за финансиране на процедура по асистирана рапродукция и достига до 11 месеца през 2016 г. В резултат на забавянето се намалява ефективността на дейността, поради намаляване на вероятността за успех на осъществената процедура по асистирана репродукция.
Коментари

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress