dentalen center abadjievi varna, дентален център Варна, dentalen center varna

Дентален Център – Център по дентална протетика – АБАДЖИЕВИ” ЕООД

Контакти:

0887 55 87 38

Варна, ул "Г. Раковски"
63, ет. 1

abaimplant@abv.bg

www.aba-implant.bg

Дентален Център – Център по дентална протетика – АБАДЖИЕВИ” ЕООД е създаден преди 16 години в гр.Варна от доц. д-р Методи Абаджиев, д.м.

Основната дейност на Денталния център е оказване на извънболнична дентална помощ, чрез прилагане на съвременни диагностични и лечебни методи в областта на зъбопротезната имплантология и пародонтология, на консервативната, хирургичната, протетичната, естетичната и козметичната дентална медицина и профилактика.

Денталният център разполага с два специализирани и един терапевтичен дентален кабинет, дентален рентген и собствена медикотехническа лаборатория. Екипът на практиката е от квалифицирани лекари по дентална медицина, дентални асистенти, администратори и зъботехници.

Нашите пациенти са деца и възрастни, хора, които ценят своето време, търсят високо качество и професионализъм и желаят да получат адекватно и надеждно лечение.

Високото качество на предлаганите услуги, коректността и професионализма на екипа на доц. д-р М. Абаджиев,д.м. както и нарастващият интерес към съвременните методи на лечение в денталната медицина, утвърждават Дентален център “Абаджиеви”, като авторитетна практика, желан партньор и го подреждат на водеща позиция сред денталните практики във Варна и страната.

Ние сме посветени на стремежа да предлагаме цялостно лечение на комплекса от меки и твърди тъкани в устната кухина както чрез конвенционални методи така и чрез прилагане на достиженията на съвременната имплантология

Възникналите проблеми се разглеждат от гледна точка на причината за тяхното появяване и се решават на базата на задълбочен анализ на функционалната ефективност и перфектна естетика. Образоването на пациентите ни по отношение на здравето на твърдите и меки тъкани в устната кухина e също сред основните ни приоритети.

– Удовлетвореността на пациентите
– Непрекъснато да повишаваме качеството на предлаганите услуги
– Изграждане на стратегически партньорски взаимоотношения
– Запазване на утвърдения авторитет на “ДЦ-ЦДП-АБАДЖИЕВИ”.

– Нашият екип е единственият академичен екип с богат клиничен опит в региона.
– Непрекъснато инвестираме в обучение и доусъвършенстване на екипа и в изучаването и прилагането на нови материали и технологии.
– Предлагаме пълен портфейл услуги в областта на денталната медицина.

Препоръчано за Вас