Диадент - Дентален център град София

ДИАДЕНТ SOFIA SMILE CENTER DIADENT - София

Диадент - Дентален център град София

Контакти:

0878 71 78 90

029 71 71 90

София, ул. Прелом 6

sofiasmilecenter@gmail.com

Клиниката разполага с 3 кабинета, просторна приемна, където на разположение на пациентите има колекция от филми, музика и концерти, както и библиотека с интересни книги.

Можете да оставите личният си багаж в предвидените за това защитени отделения.

Можете да оставите детето си в обособеният детски кът, където нашите асистенти ще се погрижат то да не скучае.

В стерилизационната се осъществява пълен цикъл на стерилизация и дезинфекция, съгласно европейските изисквания.

ЕКИП:

Д-р Явор Миланов

Завършва Факултет по дентална медицина – София през 1996 г. Признати специалности по Протетична дентална медицина и Поливалентна стоматология. Преподавател във Факултета по дентална медицина – София, като старши асистент в катедра Протетична дентална медицина.
Допълнителна квалификация в областта на естетика на усмивката и лазерно асистирана дентална медицина в чужбина. Член на Научното стоматологично дружество. Преподавател по основи на естетиката в Колежа по зъботехника.
Собственик на Дентална практика „Диадент”.

Д-р Бистра Андреева

Завършва Факултет по дентална медицина – София през 2000 г. с магистърска степен. Специализира в областта на естетичната стоматология и пародонтологията. Член на Българското общество по пародонтология и орална имплантология.
Собственик на Дентална практика „Диадент”.

Д-р Атанас Капсъзов

Завършва Факултет по дентална медицина – София през 2002 г. с магистърска степен. За професионалното си развитие е избрал областта на хирургия, имплантология, пародонтология и ендодонтия. Завършил е мастър курс по имплантна хирургия при IFZI, пародонтологичен курс при проф. Данан, лазерно асиситирана дентална медицина и множество други.

Д-р Евгения Бахчеванова

Завършва факултет по дентална медицина – София през 2010 с престижно отличие. Специализира в областта на ендодонтията и пародонтологията. Благодарение на непрестанния си стремеж за развитие посещава многобройни курсове и семинари, ръководени от български и чуждестранни лектори.

Д-р Абуд Жоржос

Специалист ортодонт. Специализира във факултета по дентална медицина-София, под ръководството на професори и доценти. Взима специалност през 2003г.

Slider
Slider