Коцилкови - Дентална клиника град София

Дентална клиника Коцилкови - град София

Коцилкови - Дентална клиника град София

Контакти:

0898 78 12 99

София, ул. Видини кули 24

kamenkotsilkov@gmail.com

В основата на нашата практика заляга индивидуалният подход към всеки пациент. Нашите лекари се развиват и усъвършенстват в своите специалности, което позволява дискутирането на всеки пациент да бъде дискусия между няколко гледни точки, базирани на принципите на отделните специалности в денталната медицина. Всеки пациент се обсъжда на редовни колегиуми, което гарантира, че крайният лечебен план е издържал критичния анализ на няколко отделни школи. Взетите решения се обсъждат и с вас, нашите пациенти, защото вие ни се доверявате тогава, когато искате здрави зъби.

Кръстосаните инфекции са сериозен проблем в денталната практика. Хигиенният план и работният процес в нашата клиника са организирани на няколко нива над изискванията от регулаторните органи – всеки елемент от денталния юнит има еднократен протектор, подменян след всеки пациент; разполагаме с най-високия клас автоклав; клиниката е оборудвана със специална система за UV дезинфекция; Принципите за асептика и антисептика са дълбоко заложени в нашата практика и могат да бъдат открити във всеки един елемент – от апарата за автоматично обуване на калцуни до “hands free” смесителни батерии.

 • Пародонтология;
 • Имплантология;
 • Ендодонтия;
 • Протетична дентална медицина;
 • Профилактика;
 • Кариесология;
 • Хирургия;
 • Детска дентална медицина;
 • Ортодонтия;
 • Лечение на зъбната абразия и смущения в ТМС;
 • Лазер асистирана дентална медицина.
Slider
Slider