Илина ЕООД - Дентален център град София

Дентален Център VI - София ЕООД

Контакти:

0888 75 27 57

София ул. Коньовица 65

Оказване на извънболнична първична и специализирана дентална помощ, чрез диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, консултации и профилактика, включително профилактични прегледи, назначава лабораторни и други видове изследвания, дентални дейности и манипулации под негов контрол и отговорност, лекарства, превързочни материали и медицински пособия, издава документи, свързани с дейността, насочва пациенти за консултативна и болнична помощ, хоспитализира пациентите в болница, когато лечебната цел не може да се постигне в амбулаторни условия.

Slider
Slider