Д-р Жанет Манолова - Хомеопат град Пловдив

Д-р Жанет Манолова - Хомеопат град Пловдив

Д-р Жанет Манолова - Хомеопат град Пловдив

Контакти:

0888 66 00 65

Пловдив, ул. Петко Д. Петков №62

janetman@abv.bg

Д-р Манолова е специалист по класичека хомеопатия с дългогодишен опит, практикуващ в град Пловдив.

1997 – завършва медицина в Медицински Университет – Пловдив.

1997-1999 – работи в Бърза Помощ

2000-2003 – лекар на обща практика

2001-2003 – придобива магистърска степен по класическа хомеопатия

2007 – придобива специалност по дерматология и венерология.

Д-р Манолова извършва:

  • Класическа хомеопатия;
  • Биорезонансна диагностика и терапия –остри и хронични заболявония,
    резистентни на антибиотична терапия микробиологични причинители;
  • Диагностика на всички органи и системи;
  • Диагностика на микроелементи,хормони,ензими;
  • Вегатест;
  • Терапия с лекарствени гъби;
  • Изготвяне на идивидуални терапевтични планове;
  • Работи с деца и възрастни.
Slider
Slider