Медикъл пойнт - Дистрибутор на фармацевтични продукти град София

Медикъл пойнт - Дистрибуция на фармацевтични продукти град София

Медикъл пойнт - Дистрибутор на фармацевтични продукти град София

Контакти:

0897 06 06 03

0894 50 59 09

София, ул. Бяла бука 1

Медикъл пойнт ООД е българска компания, създадена през 2016 г.

Нейни основатели са професионалисти, реализирали редица успешни проекти в международни и местни компании, свързани с различни аспекти на здравеопазването.

Дългогодишният опит, овладените и проверени знания и практики, добросъвестното и отговорно отношение към поетите ангажименти са ключовата добавена стойност на Медикъл пойнт ООД.

Медикъл пойнт ООД реализира цялостно обслужване на фармацевтични компании, които искат да стартират или развият своя бизнес в България – от ексклузивно представителство на техните продукти до консултиране и аутсорсинг.

Нашата дейност е съсредоточена в няколко направления:
  • Маркетинг на фармацевтични продукти – лекарствени продукти с рецепта и без рецепта, медицински изделия, хранителни добавки;
  • Услуги свързани с цялостното административно обслужване на фармацевтични продукти;
  • Обучения на търговски и медицински екипи, структурни организационни схеми и добри практики за повишаване на трудовата ефективност;
  • Пазарни анализи и оценка на потенциал; маркетингови стратегии;
  • Аутсорсинг на търговски представители.

Медикъл пойнт ООД предлага на своите партньори – международни фармацевтични производители, първокачествено комплексно обслужване на българския пазар. Партньорството с нас, Ви спестява ценно време и ресурси за изграждането на собствени структури.

Чрез нас, нашите партньори постигнат бързи и стабилни резултати, и отлично фирмено позициониране на българския пазар.

Slider
Slider