Д-р Димитър Лазаров - Озонотерапевт град София

Контакти:

0898 52 78 98

София, ул. Веслец 65

dilamedltd@abv.bg

wwww.lazarovmedicine.com

ДЕЙНОСТИ:

  • озонотерапия;
  • хидроколонтерапия;
  • малки хирургични операции;
  • поставяне на уретрални катетри;
  • поставяне на абокати;
  • лечение на трудно зарастващи рани;
  • терапия на спешни състояния;
  • абдоминална ехография;
  • посещения по домовете.

Препоръчано за Вас