Районна лекарска колегия - град Силистра

Районна лекарска колегия - град Силистра

Районна лекарска колегия - град Силистра

Контакти:

086 / 823 943

Силистра, бул.Македония 61, ет.4, кабинет 50

БЪЛГАРСКИЯТ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ е създаден през 1901 г. и е втората професионална организация на лекарите в света, след английската. Задачата на организацията в началото била да защитава интересите на лекарското съсловие и да определя техните хонорари. Първият председател на БЛС е д-р Димитър Моллов. През 1947 г. съсловната организация е обединена от правителството с Профсъюза на медицинските работници.

Още след демократичните промени през 1989 г. започва постепенното обединяване на гилдията, създават се самостоятелни 28 регионални дружества. На 13 януари 1990 г. БЛС е възстановен и проф. д-р Иван Киров е първият избран лидер на 27-ия Възстановителен събор.

Днес в БЛС членуват над 32 хиляди лекари. Българският лекарски съюз продължава да отстоява интересите на съсловието, които са интереси и на цялото общество.

Slider
Slider