Държавната психиатрична болница Св. Иван Рилски

Държавната психиатрична болница Св. Иван Рилски - град Нови Искър

Държавната психиатрична болница Св. Иван Рилски

Контакти:

029 917 603

029 917 604

Нови Искър ул. Христо Ботев № 140

Slider
Slider