Държавна психиатрична болница - с. Карвуна

Държавна психиатрична болница - с. Карвуна

Държавна психиатрична болница - с. Карвуна

Контакти:

058 629 022

с. Карвуна, общ. Балчик, обл. Добрич

dpb_karvuna@abv.bg

Държавна психиатрична болница Карвуна е важна структурна част от националната здравна психиатрична система осигуряваща защитена среда и възможност за съвременни диагностично лечебни и рехабилитационни програми съобразно законовите разпоредби и правата на пациентите.

Държавна психиатрична болница Карвуна е второстепенен разпоредител с бюджетни средства и пряко подчинен на МЗ. Болницата е обособена като самостоятелно лечебно заведение на пълна държавна издръжка. Профилирана в специализирана психиатрична болница за лечение на болни със психични разстройства и белодробна туберкулоза. Има утвърден леглови фонд от 90 легла.

Болницата осигурява защитена среда, качествени лечебно диагностични програми, реални възможности за подобряване на психично и соматично състояние, подобрени връзки със социалната му среда, социално и психологично подпомагане.

Slider
Slider