ДКЦ 2 - Сливен

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР 2 - СЛИВЕН

ДКЦ 2 - Сливен

Контакти:

611 900

611 933

Сливен, ул.Стефан Караджа-2

ДКЦ 2 Сливен предлага висококачествени медицински услуги. Центърът разполага с клинична лаборатория – високоспециализирана дейност – хормони на щитовидната жлеза, полови хормони, тумор маркери, гликиран хемоглобин, микроалбуминурия. Рентген – високоспециализирана дейност – ехография на млечна жлеза, ехография на щитовидна жлеза, а от 01.07.2013г.-мамография на млечна жлеза.

ДКЦ 2 Сливен разполага със следните кабинети:

 • Ортопедия и травматология
 • Гастроентерология
 • Съдова хирургия
 • Хирургия
 • Неврология
 • АГ / високоспециализирана дейност – колпоскопия
 • Кардиология /високоспециализирана дейност – ехокардиография, доплерсонография и ЕКГ холтер мониториране/
 • Урология
 • Нефрология
 • Очни болести
 • Педиатрия
 • Паразитология
 • Пулмология
 • УНГ, с аудиометрия
  Психиатрия
 • Кожни и венерически болести

За нуждите на пациентите е оформен кабинет за здравни книжки – проби за Манту, паразитологично изследване, при желание от пациента и заключение.
В ДКЦ 2 Сливен ЕООД заседава Обща ЛКК всеки вторник и четвъртък от 14.30-15.00 ч., както и специализирана ЛКК по АГ –вторник, сряда и четвъртък от 13.30-13.30 ч.

Slider
Slider