МБАЛ - Ботевград ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Ботевград

МБАЛ - Ботевград ЕООД

Контакти:

072369400

Ботевград, ул. Божко Божилов 1

hosp_bot@abv.bg

“Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД е лечебно заведение, което се развива и утвърждава  като регионална, диагностична и лечебна структура.

Болницата има сключен договор с НЗОК по клинични пътеки и лекува здравноосигурени лица без заплащане.
Разполага със сто и двадесет легла, разпределени в девет отделения :

  • Вътрешното отделение разполага с 26 легла;
  • АГО разполага с 20 легла;
  • Детското отделение разполага с 14 легла;
  • Хирургичното отделение има разкрити 12 легла;
  • Отделението по Урология разполага с 6 легла;
  • Нервно отделение разполага с 16 легла;
  • ОАРИЛ има налични 6 легла;
  • Очното отделение разполага с 5 легла;
  • Отделението по Физиотерапия и рехабилитация има 5легла;
  • Отделение по диализно лечение с 8 диализни поста.

Лечебното заведение извършва болнично лечение по основни и профилни специалности, за които има разрешение – вътрешни болести, кардиология, нефрология, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, клинична алергология, пневмология, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ортопедия и травматология, урология, анестезиология и интензивно лечение, неврология, офталмология, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, обща и клинична патология.

“МБАЛ- Ботевград” ЕООД изпълнява 24-часови дежурства, 365 дни в годината, с лекари и дежурни сестри и акушерки в отделенията.

Slider
Slider