МБАЛ - Елин Пелин ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - Елин Пелин ЕООД

МБАЛ - Елин Пелин ЕООД

Контакти:

0725 / 60153

0725 / 60152

Елин Пелин, ул. Здравец 15

mbal_elin_pelin@abv.bg

МБАЛ – Елин Пелин ЕООД осъществява следните лечебни дейности:

 • Диагностика и лечение на остри заболявания;
 • Травми;
 • Изострени хронични болести състояния.

Изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности:

 • Вътрешни болести;
 • Детски болести;
 • Неврология;
 • Физикална терапия и рехабилитация;
 • Лабораторна, ехографска и рентгенова диагностика.

 

Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение.
Болницата  разполага с модерно обзаведена, извършваща пълен набор от изследвания клинична лаборатория.
Извършва се  високоспециализирана  медицинска помощ със съвременна апаратура  в областта на образната и функционална диагностика.
Болницата разполага със 70 легла.
МБАЛ – Елин Пелин ЕООД разполага с компютър – томограф (Скенер).

Мисия на нашата болница:

 • Да  осигурява качествена и достъпна стационарна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението;
 • Да снижава заболеваемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика;
 • Да  повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свързаните с тях заболявания, изпълнявайки и по-глобална социална функция за подобряване на качеството на живот  на обслужваното население.
Slider
Slider