МБАЛ - Елин Пелин ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение - град Елин Пелин ЕООД

МБАЛ - Елин Пелин ЕООД

Контакти:

0725 / 60153

0725 / 60152

Елин Пелин, ул. Здравец 15

mbal_elin_pelin@abv.bg

Slider
Slider