МБАЛ Червен бряг

Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг

МБАЛ Червен бряг

Контакти:

0659 / 927 66

0659 / 9 29 93

Червен бряг, ул. Яне Сандански 61

mbal.chervenbryag@gmail.com

Slider
Slider