МБАЛ Ескулап ООД - град Пазарджик

Многопрофилна болница за активно лечение Ескулап ООД - град Пазарджик

МБАЛ Ескулап ООД - град Пазарджик

Контакти:

034 / 44 32 48

034 / 44 03 48

Пазарджик, ул. Свети Архангел 19 А

mbal_eskulap_pz@mail.bg

Разполагаме с реанимация и операционен блок, които в максимална степен гарантират сигурността на пациентите, професионално отношение и лечение в приятелска среда, хранене, съобразено със здравословното състояние и вкусовете на пациентите.
Диагностичните, профилактичните и лечебните дейности в МБАЛ ЕСКУЛАП се осъществяват от специалисти по здравни грижи и лекари с признати специалности, с подчертани нравствени качества и професионален опит, които могат да осъществяват необходимият пакет от медицински услуги, съгласно нормативните изисквания.
Изключителният професионализъм на персонала, в съчетание със съвременната европейска апаратура, любезното индивидуално отношение към всеки пациент и уютната обстановка са гаранция за качествена комплексна медицинска дейност с основна цел – ефективно лечение на пациента.
Непрекъснатото повишаване квалификацията на специалистите и инвестиция в човешки капитал е една от стратегическите цели на ръководството.
В структурите на болницата са работили и продължават да работят специалисти, както от град Пазарджик, така и от цялата страна.
Към настоящия момент болницата разполага със седемдесет и три легла.
Апаратурата в МБАЛ Ескулап се подържа от инженерния екип на фирма ЦТМД – Център за Точна Медицинска Диагностика.

В МБАЛ ЕСКУЛАП се извършват:

 • Диагностика, рехабилитация, лечение и наблюдение на болни в стационарна и домашна обстановка;
 • Консултации по повод диагностика и лечение на остро и хронично болни лица;
 • Профилактика на заболяванията, с оглед на ранното им откриване и предотвратяване на усложненията;
 • Оперативни интервенции с локална анестезия и манипулации с диагностична, лечебна и профилактична цел;
 • Оперативни интервенции с пълна анестезия;
 • Предписване на лекарствени средства и медицински пособия;
 • Лабораторни, ехографски, рентгенови и др. инструментални изследвания с диагностична, лечебна и профилактична цел;
 • Хоспитализация на нуждаещите се от болнично лечение и насочване на пациенти за високоспециализирани изследвания и тясноспециализирани консултации;
 • Експертиза на временната нетрудоспособност.

Дейността се осъществява по следните основни и профилни специалности:

 • Хирургия
 • Пластично-възстановителна хирургия;
 • Уши – Нос – Гърло;
 • Вътрешни болести;
 • Ортопедия и травматология;
 • Урология;
 • Гинекология;
 • Аестезиология и интензивно лечениe.


Болницата разполага с диагностична апаратура и лаборатории, чрез които се установяват в детайли състоянието и функциите на органите на пациентите. Модерно оборудвани отделения и сектори в основните медицински области, които прилагат немски стандарти за изследвания и лечение.

Slider
Slider