МБАЛ Хигия - град Хасково

МБАЛ Хигия - град Хасково

МБАЛ Хигия - град Хасково

Контакти:

038 60 62 46

038 60 62 49

038 60 62 35

038 60 62 47

Хасково, ул. Стефан Стамболов 2 бивша Военна болница/

mbal_higia@abv.bg

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ е частно лечебно заведение на територията на град Хасково, ул. Стефан Стамболов 2.

Модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се от активно лечение.

Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ, Хасково разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.

Акушеро – гинекологичното отделение е изцяло ремонтирано и оборудвано с нова, модерна апаратура, кувиоз и реанимационна маса за новородени.

Здравното заведние изършва диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности – вътрешни болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, лаборатория и рентгенова диагностика, родилна помощ.

Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.

МБАЛ Хигия, Хасково работи по договор с НЗОК и доброволни здравно осигурителни фондове.

Осъществява и платени медициннски услуги по желание на пациентите и на здравно осигурени пациенти по утвърден ценоразпис.

В лечебното заведение практикуват лекари – специалисти с богат опит в различни сфери на медицината.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ, Хасково е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, като при посещението си при своя общопрактикуващ лекар с конкретен проблем, те могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между личните лекари и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите, тъй като не се къса връзката и личният лекар има непрекъсната информация относно развитието и решението на конкретния здравословен проблем.

МБАЛ – Хигия разполага със следните отделения за клинично лечение :

  • АГ отделение – тел. 038606249
  • Вътрешно отделение – тел. 038606235
  • Очно отделение – тел. 038606235
  • УНГ – тел. 038606235
  • Хирургично отделение – тел. 038606247
  • Гастроентерология – тел. 038606250
  • ОАРИЛ

В лечебното заведение работи екип от компетентни лекари, специализанти, медицински сестри и санитари, осигуряващи прием, консултации, профилактични прегледи и хоспитализация на пациентите.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ХИГИЯ, Хасково се стреми да предоставя високо качество на предлаганите медицинските услуги.

Slider
Slider