МБАЛ Иван Скендеров ЕООД - град Гоце Делчев

Многопрофилна болница за активно лечение - Иван Скендеров град Гоце Делчев

Многопрофилна болница за активно лечение в град Гоце Делчев

Контакти:

075 / 19 51 23

Гоце Делчев, ул. Стара Планина № 54

hosp_list@abv.bg

МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД гр. Гоце Делчев е модерно здравно заведение, което предлага квалифицирана болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна помощ на нуждаещите се от активно лечение. Болницата разполага със 155 легла, разпределени в 11 отделения. За ефективността на лечението и възстановяването на пациентите работи и приемно-консултативен кабинет, медико-диагностична лаборатория и отделения без легла, обособени в диагностично-консултативен блок. Осигурена е модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност.

Висококвалифицираният медицински персонал с вещина прилага обичайните и най-новите технологии в болничната дейност и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти. Пациентите се настаняват в удобни болнични стаи, всяка от тях с телевизор.

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК
Консултативно-диагностичният блок на МБАЛ „Иван Скендеров” ЕООД разчита на:

ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ
Регулира движението на пациентите и ги подготвя  за амбулаторно-поликлиничния прием. Обработва документацията и следи движението ѝ, има грижа за картотеката и заверката на документите, необходими на болните.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
В клиничната лаборатория има 24 часово дежурство и се поддържат голям брой спешни показатели. Оборудването е автоматично. Работата ѝ е изцяло съобразена с Националния стандарт по Клинична лаборатория.

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Извършват се всички необходими изследвания и е в постоянна връзка с болничния епидемиолог, НЦЗПБ, РИОКОЗ.

МБАЛ Иван Скендеров ЕООД работи по договор с Районната здравноосигурителна каса гр. Благоевград.

Slider
Slider