МБАЛ Проф Д-Р Параскев Стоянов - град Ловеч

МБАЛ Проф Д-Р Параскев Стоянов - град Ловеч

МБАЛ Проф Д-Р Параскев Стоянов - град Ловеч

Контакти:

068 / 60 33 81

068 / 60 33 89

Ловеч, ул. "Д-р Съйко Съев" 27

mail@mbal-lovech.com

Многопрофилна болница за активно лечение “Професор д-р Параскев Стоянов” АД – гр. Ловеч осигурява на своите пациенти качествена и достъпна стационарна помощ.

Целите на екипа са:

 • диагностика и активно лечение,
 • възстановяване и укрепване на здравето на населението,
 • снижаване на заболеваемостта и смъртността
 • подобряване качеството на живота на хората, живеещи на територията на град Ловеч.

МБАЛ Ловеч разполага с екип от висококвалифицирани медицински специалисти на които можете да се доверите. Болницата взаимодейства и сътрудничи с лечебни и здравни заведения за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, болнична помощ, обществена профилактика и санитарен контрол, с НПО за социални дейности и други институции.

Непрестанно инвестира ресурси в медицинска апаратура и технологии, които осигуряват постигането на високите стандарти в болничната помощ. 

Към МБАЛ Ловеч работи отделение за трансфузионна хематология, обслужващо лечебните заведения от областта. В МБАЛ “Проф.д-р П.Стоянов” АД – гр. Ловеч денонощно работят дежурни екипи.

Приемът на спешните случаи се извършва 24 часа в денонощието, а на останалите пациенти в приемно консултативните кабинети. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла. 

Лечебното заведение се явява естествен специализиран център за оказване на болнична помощ на пациенти от града и прилежащите към него общински центрове.

МБАЛ “Проф. д-р Параскев Стоянов” АД гр.Ловеч е с много добро разположение, добра осигуреност с всички основни и необходими компоненти на материалната инфраструктура. 

Центърът работи по договор с РЗОК и разполага с медицинска апаратура за извършване на ехографски изследвания, 24-часов ЕКГ холтеров запис на сърдечната дейност и кръвното налягане, фиброгастроскопия, колпоскопия, цистоскопия.

 

В него функционират следните кабинети : 

 • ортопедичен кабинет (д-р П.Шехеров, д-р Н.Александров, д-р Й.Дренски),
 • хирургичен кабинет (д-р В.Маринов, д-р В.Петров, д-р Б.Станчева), 
 • педиатричен кабинет (д-р Д.Пенева, д-р Д.Петрова, д-р Д.Стойчева), 
 • психиатричен кабинет (д-р К.Едрева, д-р М.Петракиева), 
 • кабинет инфекциозни болести (д-р Р.Нановска), 
 • очен кабинет (д-р Б.Банков), 
 • кардиологичен кабинет (д-р А.Митов), 
 • урологичен кабинет (д-р Кр.Стефанов),
 • неврологичен кабинет (д-р И.Иванов, д-р Е.Даскалов), 
 • акушеро-гинекологичен кабинет (д-р С.Опанова, д-р Д.Атанасов), 
 • кабинет по съдова хирургия (д-р Л.Несторова), 
 • ендокринологичен кабинет (д-р Д.Митова), 
 • пневмофтизиатричен кабинет (д-р А.Беров), 
 • нефрологичен кабинет (д-р А.Начков). 
Slider
Slider