МБАЛ Сердика - град София

МБАЛ Сердика - град София

МБАЛ Сердика - град София

Контакти:

024 / 88 99 99

0882 15 73 99

София, ул. Дамян Груев 6

Многопрофилна болница за активно лечение “Сердика” е частно здравно заведение, което предлага широк набор от болнични и извънболнични услуги. 

Новият “стар” медицински адрес на удобно място в центъра на София (сградата на бившата болница по ендокринология) днес е модерен здравен комплекс. Той разполага със съвременна апаратура за диагностични и терапевтични процедури. 

Лечебното заведение има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса за 65 клинични пътеки.

Многопрофилна болница за активно лечение “Сердика” е частно здравно заведение, което предлага широк набор от болнични и извънболнични услуги. 

Новият “стар” медицински адрес на удобно място в центъра на София (сградата на бившата болница по ендокринология) днес е модерен здравен комплекс. Той разполага със съвременна апаратура за диагностични и терапевтични процедури. 

Лечебното заведение има сключен договор с Национална здравноосигурителна каса  за 65 клинични пътеки.

ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

 • Модерни методи за диагностика на заболявания на опорно-двигателния апарат – рентгенографски, ехографски, артроскопски (вкл. ехография на детски тазобедрени стави)
 • Пресни и проблемни стари счупвания – диагностика и лечение
 • Лечение на артрозни изменения на тазобедрени, коленни, раменни и глезенни стави
 • Ставно ендопротезиране
 • Гръбначна хирургия – Лечение на гръбначни проблеми – дископатии, артрозни болки, остеопоротични счупвания и изкривявания (сколиоза), включително безкръвни и минимално-инвазивни методи
 • Ехография на детски тазобедрени стави

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 • Гинекология на пубертета, зрялата възраст и климактериума
 • Женска консултация на бременни с пренатална генетика
 • Диагноза, оперативно лечение и химиотерапия на рака на матката
 • Ендоскопски оперативни методи
 • Лечение на заболявания по време на бременността
 • Експресна диагностика на всички заболявания на женската гърда
 • Прекъсване на бременност по желание и по медицински показания – безболезнено и дискретно

ХИРУРГИЯ

 • Лапароскопски /безкръвни/ оперативни методи на лечение
 • Гастроскопия и колоноскопия
 • Диагноза, оперативно лечение и химиотерапия на рака на женската гърда
 • Колоректална хирургия
 • Лечение на хемороиди, анални фисури и фистули – миниинвазивни методи и оперативни процедури, включително с кръгов ушивател /метод на Longo/

УШИ –  НОС – ГЪРЛО

 • Проблеми с нарушено носно дишане
 • Носни полипи, намален слух
 • Проблеми със сливиците при деца и възрастни
 • Нарушение в гласообразуването

МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ

 • Консултация и диспансеризация на болни със злокачествени заболявания
 • Лекарствено лечение /химиотерапия/ на солидни тумори при възрастни

На територията на Медицински комплекс „СЕРДИКА“ се извършат консултации на пациенти в специализирани кабинети за извънболнична помощ:

Болнична стая МБАЛ Сердика

 • Акушерство и гинекология;
 • Мамология;
 • Ортопедия и травматология;
 • Уши, нос и гърло;
 • Хирургия;
 • Вътрешни болести;
 • Кардиология;
 • Педиатрия;
 • Ендокринология;
 • Ревматология;
 • Медицинска онкология;
 • Образна диагностика;
 • Клинична лаборатория;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Лаборатория Клинична патология.
Slider
Slider