МБАЛ Св Ив.Рилски ЕООД - град Козлодуй

МБАЛ Св Ив.Рилски ЕООД - град Козлодуй

МБАЛ Св Ив.Рилски ЕООД - град Козлодуй

Контакти:

0973 852 00

Козлодуй, ул. ”Кирил и Методий” №1

mbal_kz@abv.bg

МБАЛ Св.Иван Рилски -ЕООД

Болницата се състои от четири функционално обособени стръктурни блока:

КОНСУЛТАТИВНО –ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В състава на консултативно – диагностичния блок са разкрити и функционират приемно консултативни кабинети:

 • вътрешен кабинет
 • неврологичен кабинет
 • педиатричен  кабинет
 • акушеро-гинекологичен кабинет
 • хирургичен кабинет
 • кабинет по физикална и рехабилитационна медицина
 • Отделение по образна диагностика
 • Медико-диагностична лаборатория
 • клинична и микробиологична 
 • ТЕЛК

СТАЦИОНАРЕН БЛОК

Вътрешно отделение – 34 легла. В отделението се лекуват пациенти със следните заболявания: гастроентерологични, кардиологични, нефрологични, заболявания на дихателната система, диагностика и лечението на сърдечно-съдови, белодробни и ендокринни заболявания.

 • Неврологично отделение – 12 легла.
 • Отделение по педиатрия – 10 легла-диагностично уточняване и лечение на деца
 • Акушеро-гинекологично отделение – 15 легла-обслужва родилки,гинекологично болни и бременни жени
 • Хирургично отделение – 14 легла – заболявания в областта на коремната хирургия, съдовата система, ортопедична и травматологична патология
 • Отделение по нервни болести – 12 легла
 • ОАИЛ-6 легла – комплексно постоперативно лечение, обезболяване, седиране и пълноценно парентерално хранене на оперирани болни.
 • Отделение по физикално и рехабилитационна медицина-14 легла – Заболявания на опорно-двигателния апарат.
 • Операционен блок

БОЛНИЧНА АПТЕКА

 • Открита през 1997г.-затворен тип, т.е.работи само за нуждите на стационара.

.АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ БЛОК

 • Административен отдел;
 • Стопански отдел;
 • Помощни служби;
Slider
Slider