МБАЛ Свети Пантелеймон - Ямбол

МБАЛ Свети Пантелеймон - Ямбол

МБАЛ Свети Пантелеймон - Ямбол

Контакти:

046 / 68 22 68

Ямбол, ул. Панайот Хитов 30

Внушителната историята на МБАЛ”Свети Пантлеймон” е от преди 140 години. Тя е започнала своето съществуване като една от първите болници, които се откриват в Източна Румелия. Един от приносите й към обществото е бил оказването на силна стационарна помощ. Струпването на бежанци и руски войници по време на настъплението на руската армия към града, го застрашава от епидемия, което наложило организирането на градска болница. Тържественото й откриване било на 11 март 1879 г., в къщата на Афуз ага.

През първите години болницата е разполагала с 30 легла, след което нараства на 60 легла през 1938 г., 76 легла  през 1939 г., за да се движи от 81 до 86 легла  през периода 1940 – 1944 г.

През 1934 в болницата са извършени 159 операции, през 1953 – 356 операции. От 1940 год. операциите нарастват на 660, а през 1943 г. те са 822.

От 1909 до 1916 год. тя е третостепенна държавна болница, а от 1917 г. се именува Ямболска държавна болница. През годините тя се е развивала и разширявала, като през 1972 г. отделението по съдебна медицина е едно от първите създадени в страната. В нея, за първи път в страната, е изработена и внедрена програма за компютърен анализ на данни от изотопните клирънсови изследвания, както и още много неща, за които можете да прочетете по-подробно в сайта на болницата – https://mbal-yambol.net/nsite/.

Въпреки обширната си през годините история, трябва да се гледа и напред към усъвършенстването. През 2021 г. са започнати строителните дейности по новата сграда на болницата. Очаква се през 2022 г. тя да се помещава в нов и модернизиран „дом“, в който дейността й ще бъде концентрирана в една сграда, а не както до сега – в павилионен тип. Така пациентите и персонала на болницата ще бъдат улеснени, а и ще може да се покрие обема на ползвателите по съвременен начин и според нужните на всеки. Този нов болничен блок от 10 етажа ще е на площ от 32 000 кв. м. и с капацитет до 250 болнични легла. Ще бъде създаден и медицински колеж, който също ще спомогне за привличането на млади специалисти, и за разширяването на дейностите на болницата.

Slider
Slider