МБАЛ - Търговище

МБАЛ - Търговище

МБАЛ - Търговище

Контакти:

060 / 16 88 88

060 / 16 48 64

Търговище, кв. Запад

Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище АД осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

Лечебното заведение е с дългогодишна история, а здравеопазването има своите дълбоки корени в град Търговище. В първите години след Освобождението, болницата се е помещавала в обикновено жилище с налични двадесет легла, а специалностите, по които са били лекувани пациентите били хирургия, вътрешни и инфекциозни болести.

През 1906 година е открита официално новата сграда на болницата, която разполагала с четиридесет легла. През годините лечебното заведение се развива до сегашния си вид, затвърждавайки добрия си имидж на медицинска структура, където пациентите получават качествени здравни услуги.

МБАЛ – Търговище е лечебно заведение за болнична помощ, което осъществява дейността си при стриктно спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения, Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

През 2000 год. със Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-19-17/18.08.2000 г. МБАЛ – Търговище става правоприемник на Обединена Районна болница – Търговище.

Здравното заведение, като областна болница обслужва населението от община Търговище и Търговищка област – Омуртаг, Попово, Антоново и Опака. Общият брой на обслужваното население от МБАЛ – Търговище е над 120 000 жители. Притежава разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-166/24.10.2012 година.

Екип от квалифицирани медицински специалисти с вещина прилага обичайните и най-новите технологии и методики в болничната дейност.

За ефективното лечението и възстановяването на пациентите, здравното заведение разполага с приемно – консултативни кабинети и клинична лаборатория, обособени в диагностично – консултативен блок.

МБАЛ – Търговище разполага с модерна апаратура за прецизна диагностична и лечебна дейност и медицински персонал, които полага грижи и успешно работи за по-доброто качество на живот на своите пациенти.

Лечебното заведение осъществява диагностика и активно лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични заболявания, състояния изискващи оперативно лечение, родилна помощ, физикална терапия и рехабилитация. Работи по договор с Националната здравноосигурителна каса.


МБАЛ – Търговище е със затворен цикъл на обслужване. Пациентите получават високо качество на обслужването, могат да се консултират и с тесен специалист относно извършване на разширени изследвания, да бъде направена необходимата диагностика и ако се налага да постъпят за болнично лечение. Сътрудничеството и работа в екип между лекарите и тесните специалисти е единствено в полза на пациентите.

Slider
Slider