МБАЛ Тутракан

Многопрофилна болница за активно лечение Тутракан

МБАЛ Тутракан

Контакти:

0866 / 619 38

Тутракан, ул. Трансмариска № 101

office@mbaltutrakan.bg

МБАЛ – Тутракан” ЕООД е болница със 100% общинска собственост, с над 140 годишна история (1878 – шеста по създаване в страната). Географски болницата се намира на 64 км от областния център гр. Силистра, 70 км от гр. Разград и на 60 км от град Русе.

Болницата е създадена като Тутраканска градска болница, в последствие преобразувана като Районна болница.

Със заповед на министъра на здравеопазването и решение на Общински съвет Тутракан през 2000 година е преобразувана в „МБАЛ Тутракан” ЕООД.

Болницата е регистрирана като търговско дружество със 100% общинско участие с Решение № 1186/27.10.2000г. на Силистренски окръжен съд.

Днес „МБАЛ Тутракан”ЕООД обслужва населението на общините Тутракан и Главиница. Годишно през лечебното заведение преминават над 5000 души.

Стабилен и постоянно нарастващ е пациентопотокът извън медицинския район на лечебното заведение, който съставлява 37% от преминалите болни.

Консултативно – диагностичен блок:
 • Отделение по образна диагностика

 • Отделение по обща и клинична патология

 • Клинична лаборатория

Административно – стопански блок
Стационарен блок:
 • Отделение по акушерство и гинекология

 • Отделение по хирургия

 • Отделение по вътрешни болести

 • Отделение по педиатрия

 • Отделение по нервни болести

 • Отделение по анестезиология и интензивно лечение

 • Отделение за продължително лечение по вътрешни болести и нервни болести

Дейността се осъществява по следните основни и профилни специалности:

 • Хирургия
 • Пластично-възстановителна хирургия;
 • Уши – Нос – Гърло;
 • Вътрешни болести;
 • Ортопедия и травматология;
 • Урология;
 • Гинекология;
 • Аестезиология и интензивно лечениe.


Болницата разполага с диагностична апаратура и лаборатории, чрез които се установяват в детайли състоянието и функциите на органите на пациентите. Модерно оборудвани отделения и сектори в основните медицински области, които прилагат немски стандарти за изследвания и лечение.

Slider
Slider