МБАЛ Юлия Вревска - град Бяла

Многопрофилна болница за активно лечение "Юлия Вревска" - град Бяла

МБАЛ Юлия Вревска - град Бяла

Контакти:

0817 / 712 34

0879 22 14 93

0879 66 18 32

Бяла, ул. Васил Левски 62

Slider
Slider