МБАЛ Юлия Вревска - град Бяла

Многопрофилна болница за активно лечение "Юлия Вревска" - град Бяла

МБАЛ Юлия Вревска - град Бяла

Контакти:

0817 / 712 34

0879 22 14 93

0879 66 18 32

Бяла, ул. Васил Левски 62

Болницата в Община Бяла е със 120 – годишна история. През това време тя се превърна в естествен център за активно лечение на населението на Община Бяла. След това се присъединяват и другите общини – Борово, Две могили, Ценово и Полски Тръмбеш.

На 22 декември 2011 година Община Бяла е подписала договора и управляващия орган на ОП „Регионално развитие“. Продължителност на проекта – 24 месеца. Реализацията му започна на 22 декември 2011 г. и завърши в края на 2013 година по план. Стойността му е 4 438 327,44 лв. Безвъзмездната финансова помощ по ОПРР е 4 404 844.72 лв. Близо 33 000 лева е собствения принос на бенефициента.

Slider
Slider