Медицински център - Добрич ЕООД

Медицински център - Добрич ЕООД

Медицински център - Добрич ЕООД

Контакти:

058 / 600 296

058 / 600 488

Добрич, ул. Панайот Хитов 24

mc_dobrich@b-trust.org

Медицински Център – Добрич” ЕООД е разположен в административната сграда (стария корпус) на “МБАЛ Добрич” АД. Заема четири етажа от сградата.

На разположение на пациентите са два входа – от страната на “Спешна помощ” и откъм двора на болницата. Входовете изградени естакади за инвалидни колички и носилки.
На разположение е асансьор.

“Медицински Център – Добрич” ЕООД работи по договор с РЗОК Добрич, “Дженерали Закрила Здравно Осигуряване” АД, ОЗОФ “Доверие” АД, ЗОК ЗОК “Всеотдайност” АД, ЗОК “Св.Николай Чудотворец” АД и др. “Медицински Център – Добрич” ЕООД работи и с частни пациенти по цени на услугите
съгласно утвърден ценоразпис изложен в регистратурата “Медицински Център – Добрич” ЕООД работи от понеделник до петък от 8:00ч. до 16:30 часа.
Подробна информация може да получите на телефон : 
058/601 082, 0885684979 в работно време или на място в регистратурата на МЦ стая 203, етаж 2. Записвания за консултативни прегледи се извършват на посочените телефони.

Етаж 1

  • Ортопедичен кабинет д-р Митко Георгиев и д-р Павел Павлов;
  • Кабинет по болката д-р Михаил Михайлов – анестезиолог;

Етаж 2 

• Акушерогинекологичен кабинет д-р Илия Иванов;
 Терапевтичен и УЗД кабинет д-р Даниела Демирева;
 Нефрологичен кабинет д-р Албена Василева;

• Хирургичен кабинет д-р Красимир Николов, д-р Юлиян Петков и д-р Г. Марев;
• Физиотерапевтичен кабинет д-р Диана Витанова;

Етаж 3

• Кабинет белодробни болести д-р Павлина Павлова;
 Очен кабинет д-р Петър Райчев;
 Неврологичен кабинет д-р Иван Николов, д-р Тодор Ангелов и д-р Донка Пащиева, д-р Дианка Ненова, д-р Боряна Илчева;
• УНГ кабинет д-р Людмил Любенов и д-р Любка Дженкова;
• Кабинет детски болести д-р Йовчо Йовев, д-р Емилия Баева, д-р Парешка Попова, д-р Юлияна Янакиева и д-р Марияна Бонева;
• Детски невролог д-р Даниела Денева;
 Кожновенерически болести д-р Валентин Янев;

• Рентгенов кабинет д-р Лилия Тодорова, д-р Валентин Димитров и д-р Дориан Наков;

Етаж 4

• Клинична лаборатория д-р Румена Божилова

Slider
Slider