Медицински център Силистра

МБАЛ - Силистра

Медицински център Силистра

Контакти:

086 / 818-446

Силистра, ул.Петър Мутафчиев 80

mbalss@abv.bg

Многопрофилна болница за активно лечение – Силистра АД

    „МБАЛ – Силистра“ АД – гр. Силистра е лечебно заведение за болнична помощ. Болницата предлага качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване здравето на населението. Цялостната дейност на болницата е насочена към задържане на водещото си място в областта на профилактиката, диагностично-лечебната и рехабилитационна дейност на територията на област Силистра.

Списък на специалностите, по които лекарите от „ Медицински център- Силистра „ ЕООД работят по договор с РЗОК гр. Силистра
 • Пневмофтизиатрия
 • Психиатрия
 • Акушерство и гинекология
 • Хирургия
 • Ортопедия и травматология
 • Неврология
 • Детска неврология
 • Урология
 • УНГ
 • Очни болести
 • Нефрология
 • Инфекциозни болести
 • Ендокринология и болести на обмяната на веществата
 • Педиатрия
Slider
Slider