Проф. Д-р Димитър Шойлев ЕАД - СБАЛ по ортопедия, травматология и спортна медицина град София

Проф. Д-р Димитър Шойлев ЕАД - СБАЛ по ортопедия, травматология и спортна медицина град София

Проф. Д-р Димитър Шойлев ЕАД - СБАЛ по ортопедия, травматология и спортна медицина град София

Контакти:

0885 00 38 44

София, бул. "Никола Габровски" 1

info@sportsmed.bg

www.sportsmed.bg

Специализирана болница за активно лечение по ортопедия, травматология и спортна медицина „проф. Д-р димитър шойлев” еад е единствената в страната държавна болница по спортна медицина и спортна травматология. Сбалтосм „проф. Д-р димитър шойлев” е правоприемник на национален център по спортна медицина.

Тя е към Министерството на младежта и спорта.

В лечебното заведение се извършват диагностика и лечение (консервативно и оперативно) на спортния травматизъм на опорно-двигателния апарат, както и строго специфични медицински дейности, свързани с детския и масовия спорт и с високото спортно майсторство.

Обект на нашите грижи са и спортистите-ветерани. Ние градим професионално доверие и сме в услуга на обществото.

При нас работят водещи специалисти, чиято грижа са пациентите с проблеми в опорно-двигателния апарат. Работим по всички клинични пътеки по ортопедия и травматология по договор със здравната каса.

През 2016 г. на болницата бе присъдена акредитационна оценка „много добра“ за срок от 4 години. През 2016 г. СБАЛТОСМ „Проф. д-р Димитър Шойлев” ЕАД получи най-голямото признание в света на спортната медицина – членство в организацията FIFA Medical Centres of Excellence, като след строга проверка на структурата, медицинската практика, на екипа от специалисти и на научно-изследователската и обучаващата дейност, получи акредитация.

С това се затвърди позицията на СБАЛТОСМ „Проф.д-р Димитър Шойлев” ЕАД като една от водещите клиники в лечението и превенцията на спортни травми, акредитирани от FIFA. Болницата е експертен, координиращ и контролен орган, в чиито правомощия и функции е предоставянето на експертна оценка на здравното състояние и спортната работоспособност.

Ние сме методичен ръководител на медицинските центрове по рехабилитация и спортна медицина и медицински специалисти в спортните организации. Лечебното заведение е единствената в страната учебна база за обучение на лекари по специалността „Спортна медицина“, за което има сключен договор с Медицински университет – София. При нас се обучават и студенти по специалността „Кинезитерапия” към НСА „Васил Левски”.

I. КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК (КДБ)

1. ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ
1.1. Кабинет по травматология и ортопедия
1.2 Кардиологичен кабинет – ехограф, ЕКГ, функционални изследвания, предоперативна консултация
1.3. Кабинет спортна медицина
1.4 Кабинет за лечение с разтежни фактори

2. МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ:

2.1. Клинична лаборатория

3. ОТДЕЛЕНИЯ БЕЗ ЛЕГЛА:

3.1. Образна диагностика
3.2. Физиотерапия и рехабилитационна медицина
3.2.1.секция за електро-светлотерапия
3.2.2.секция по кинезитерапия
3.2.3.термотерапевтична секция

ІІ. СТАЦИОНАРЕН БЛОК:

1. Отделение по „Спортна травматология и ортопедия“ с операционен блок
2. Отделение „Анестезия и интензивно лечение”

ІІІ. БОЛНИЧНА АПТЕКА

През 1979г. проф. д-р Димитър Шойлев тук за пръв път в югоизточна Европа въвежда артроскопията, като метод за лечение в модерната хирургия.
Той създава школа по ортопедия и травматология, а неговите възпитаници сега са най-големите спортни травматолози в България.
В болницата са направени над 30000 хирургични интервенции, от които повече от 20 000 артроскопии на колянна, раменна и глезенна стави.
Лечебното заведение се утвърждава като единствено и водещо в страната в развитието на спортната медицина и единствената в България база за обучение на студенти за придобиване на специалността „Спортна медицина“.

При нас се осъществява учебна и научна дейност по следните медицински

Специалности:

  • Анестезиология и интензивно лечение;
  • Вътрешни болести;
  • Кардиология;
  • Педиатрия;
  • Ортопедия и травматология;
  • Физикална и рехабилитационна медицина;
  • Образна диагностика;
  • Клинична лаборатория;
  • Спортна медицина.

Болницата има договор с Медицинския университет гр.София за обучение на студенти за придобиване на специалността „Спортна медицина“ и обучава студенти по специалността „Кинезитерапия” към НСА „Васил Левски”, с която има сключен договор.
В момента, при нас специализират 4 лекари за придобиване на специалност „Спортна медицина“.
В периода 2013г.-2015г. 90 студенти редовно обучение в „Национална спортна академия – Васил Левски” – гр.София, факултет „КИНЕЗИТЕРАПИЯ, ТУРИЗЪМ И СПОРТНА АНИМАЦИЯ, специалност „Кинезитерапия”.

Slider
Slider