СБАЛ - Свети Лазар град София

СБАЛ - Свети Лазар град София

Контакти:

0879 52 53 89

0888 58 18 10

029 / 62 20 05

София, бул. Симеоновско шосе № 4 А

info@st.lazar-hospital.com

СБАЛ Свети Лазар е специализирана болница за активно лечение по акушерство и генекология, част от болничната група Свети Лазар ООД.

Свети Лазар разполага с още една изградена АГ частна болница в Република Македония – град Скопие.

АГ болница Свети Лазар осигурява на пациентите си висококвалифицирана медицинска помощ и комфорт.

За разрешаването на важни терапевтични и диагностични проблеми допринася както оборудването с нова и най – съвременна техника, така и високоспециализираният и компетентен екип, с който болницата разполага.

Основните показатели на акушерската помощ в болница Свети Лазар – София, са сравними с тези в най – добрите болнични заведения от този род в индустриално развитите страни.

Един от най – важните показатели за нивото на акушерската и неонатологична помощ в едно здравно заведение е Перинаталната детска смъртност. Изчислява се на 1000 живородени деца и представлява броя починали деца в периода от 28-ма гестационна седмица до 168-мия час след раждането. В Свети Лазар е едва 1,1% за десетгодишен период – 2 случая, проследявани извън болницата и загинали вътрематочно преди постъпването им в лечебното заведение при 12,3% ежегодно за страната.

Особено показателна в тази насока е и интранаталната детска смъртност – броят загинали деца по време на самото раждане като съставна част от ПДС. В Свети Лазар, за целия период на нейната дейност, този показател е 0%.

Друг важен показател е смърта на майката. Това е смъртността на пациентки, преминали през болничното заведение и починали във връзка с усложнения на бременността или раждането.

Екипът в СБАЛ Свети Лазар е съставен от водещи специалисти в своите области  с висок морал.Болницата е оборудвана с модерна апаратура, която  отговаря на всички европейски стандарти и норми.

СБАЛ Свети Лазар  предлага следните медицински услуги:

  • Гинекология;
  • Хирургия;
  • Проследяване на бременност;
  • Раждане;
  • Детски грижи;
  • Естетична гинекология;
  • Мамология.
Slider
Slider