УМБАЛ Свети Георги - Пловдив

УМБАЛ Свети Георги - Пловдив

УМБАЛ Свети Георги - Пловдив

Контакти:

032 / 602 211

032 / 602 911

Пловдив, бул. В. Априлов 15

unihosp@unihosp.com

Днешната Университетска МБАЛ “Свети Георги” ЕАД има над вековна традиция. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението през 1879 г. болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон” – първото крупно болнично заведение в южно-българския регион. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница и като такава битува в съзнанието на голяма част от населението и до сега. От 1945 г. болничната база е обявена за факултетска болница, база за клинично обучение на медицинските кадри към новоразкрития медицински факултет при Пловдивския университет. Тези традиции са създавани дълги години от плеяда дейци на българската медицинска наука и образование с висок професионализъм, като лечители, учени и педагози, оставили своя дълбока диря. В следващите години базата на болницата се разширява значително чрез пристрояване и надстрояване на съществуващите и главно чрез строителство на нови корпуси, което приключва със завършването на блока на хирургическите клиники, аптечен блок, хранителен блок, перилен блок, парна централа и др. върху нов терен на бул. “Пещерско шосе” през 1980 г. Благодарение на значителните валутни постъпления от обучение на чуждестранни студенти тук е доставена медицинска апаратура и техника от най-реномирани западни фирми, която се използва в диагностично-лечебния и образователния процес.

УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД е първата болница сертифицирана по
стандарт ISO 9001:2015 през 2015 г.

УМБАЛ “Свети Георги” има възможност за предоставяне на следните услуги на външни лица и организации:

  • Абонаментно обслужване:
   – Абонаментно обслужване на персонала на фирми относно консултации, изследвания, болнично лечение, профилактични прегледи

  • Оценка на риска на работната среда:

– оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и мтериали

– оценка на риска за здравето при работа с високо нервно-психично напрежение, принудителна работна поза, нерационални режими на труд и почивка

– организиране извършването на специализирани измервания

– разработване на мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда

 • Стопански услуги:
  – пране
  – стерилизация

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение “СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ

 • Съвет на директорите
  Председател –  Проф. д-р Стефан Костянев, д.м.н 032/602-207
  Заместник-председател –  Проф. д-р Ангел Учиков, д.м.н. 032/…-…
  Изпълнителен директор –  Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. 032/602-974
 • Изпълнителен директор
  Проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. 032/602-974
 • Заместник-директор по диагностична и лечебна дейност
  База 2 (Хирургии) –  доц. д-р Марин Атанасов, дм   032/602-992
  База 1Проф. д-р Жанет Грудева  032/602-777
 • Заместник-директор по административно-икономически въпроси
  г-н Момчил Мавров 032/602-000
 • Главна медицинска сестра
  г-жа Ивелина Божинова 032/602-976
Slider
Slider