Спектър 1 - Диагностичен център град София

Диагностичен център Спектър - град София

Спектър 1 - Диагностичен център град София

Контакти:

0884 143 308

0884 143 309

02/ 494 0130, 02/ 423 0726, 02/ 423 4783

София, ж.к. Изток, ул. Незабравка 25

info@spectarbg.com

Диагностичен център Спектър

Здравейте, ние от „Спектър“ сме екип от специалисти по образна диагностика и физиотерапия, които сме специализирали и работили във водещи Университетски болници и имаме дългогодишен опит. Нашата цел е да предоставим възможно най-качествената услуга на пациентите си като спазваме всички правила и стандарти на добрата медицински практика. „Спектър“ разполага с модерна апаратура и квалифициран персонал, който вярва, че индивидуалният подход към проблемите и състоянието на всеки един пациент е изключително важен и задължителен в нашата практика.

Имаме удоволствието в нашият център да работят водещи консултанти по неврология, неврохирургия, ендокринна хирургия, онкология и ортопедия. На територията на нашия център има приемна на клинична лаборатория „Цибалаб“.

Клинична Лаборатория

Спектър работи съвместно и с клинична лаборатория „Цибалаб“.

Моля, посетете сайта ни: www.spectarbg.com, за повече информация относно предлаганите услуги от Спектър: образна диагностика и физиотерапия, както и от консултиращите лекари-специалисти и МДЛ „Цибалаб“ на територията на Спектър.

Спектър предлага пълен спектър от образни изследвания, който включва: Магнитно-резонансна томография (МРТ/ЯМР), Компютърна томография (КТ/Скенер), Рентгенография, Мамография и Ехография.

Центърът по образна диагностика работи с НЗОК и доброволните здравноосигурителни фондове. „Спектър“ разполага с висококвалифициран персонал и медицински екип с дългогодишен опит. Лекарският екип се състои от Д-р Константин Костадинов, Д-р Иво Николов, Д-р Пламен Гецов, Д-р Бранимир Пенев, Д-р Мина Димова, Д-р Стоянка Динева и Д-р Боряна Пранчева.

„Спектър“ разполага със следната високачествена апаратура:

Затворен (тунелен) магнитен резонанс: Signa Pioneer – 3T

Отворен магнитен резонанс: Hitachi Aperto Lucent 

Нискодозов компютърен томограф: OPTIMA 540, произведен от GE Healthcare

Последно поколение мамографски апарат: GE Healthcare Senographe Crystal Nova

Нов рентгенографичен апарат: Siemens Iconos R100 с директна дигитализация на образите – DR

Ехографски апарат: GE Healthcare LOGIQ 6

Моля, посетете нашият сайт: www.spectarbg.com, за допълнителна и подробна информация относно нашия лекарски екип, предлаганите изследвания и апаратура. Ако имате допълнителни въпроси, запитвания или бихте желали да си запишете час, можете да се свържете с нас на един от следните телефони: 02/ 494 0130; 02/ 423 0726; 02/ 423 4783; 0884 143 309; 0884 143 308.

Физиотерапията предлага възможности за лечение и профилактита на различни заболявания и болкови синдроми на опорно-двигателния апарат, травматични увреждания, следоперативни състояния, централна и периферна нервна система, главоболие, неврози, безсъние, дихателни, гинекологични и урологични възпалителни заболявания. Допълнително се предлагат и различни видове естетични процедури.

Физиотерапията разполага с висококачествена физиотерапевтична апаратура и предлага възможности за лечение с:

 • Електроапарати с ниски- и средночестотни токове, вакъъм, електросимулации;
 • Магнитотерапия (ниско- и високоенергийно магнитно поле);
 • “GUNA” – терапия с различни видове колаген (инжекционен и неинжекционен метод);
 • Ударно-вълнова терапия (Shockwave);
 • Лазертерапия (студен и високоенергиен лазер);
 • Ултразвук и ултрафонофореза;
 • Апарат “Deep oscillation”;
 • Система за Екстензионна терапия;
 • Лимфен дренаж;
 • Акупунктура;
 • Мануална диагностика и терапия;
 • Неврална терапия с лидокаин;
 • Хомеопатия;
 • Шрот-терапия (вид лечебна гимнастика при гръбначни изкривявания);
 • Лечебна гимнастика;
 • Масажи;
 • Криотерапия (Game Ready);
 • Светлолечение – „Биотрон“ лампа;
 • Mоксотерапия;
 • Компреси с черноморска луга;
 • Радиочестотен лифтинг за лице и тяло.

За вас работи екип от рехабилитатори и кинезитерапевти воден от Д-р Цонка Савова, специалист по Физикална и Рехабилитационна медицина. 

Физиотерапията на „Спектър“ не работи с НЗОК, но работи със здравноосигурителни фондове. Моля, ако имате въпроси или желаете да си запишете час за преглед и физиотерапия, обадете се на номер: 0884 143 354.

Спектър работи съвместно със следните водещи специалисти, които предлагат консултации след предварително записан час на регистратурата.

Проф. Д-р Венелин Герганов – Неврохирург

Проф. Д-р Румен Пандев – Ендокриннен Хирург

Д-р Венцислав Тимушев – Ортопед и Травматолог

Д-р Росица Кръстева – Онколог

Доц. Д-р Владимир Русимов, д.м. – Ортопед и Травматолог

Доц. Д-р Марко Клисурски, д.м. – Невролог

Д-р Захари Захариев – Онколог и Лъчетерапевт

Slider
Slider