Дом за възрастни лица с деменция - с.Бистрилица

Дом за възрастни лица с деменция - село Бистрилица

Дом за възрастни лица с деменция - с.Бистрилица

Контакти:

0882 28 71 30

0899 28 59 62

с.Бистрица, ул. Живовска 7

Slider
Slider