Хоспис Дар Следболнично възстановяване и денонощни здравни грижи

Контакти:

0878 38 57 11

0888 24 23 63

София ул. Екзарх Стефан №45

hospis_dar@mail.bg

ХОСПИС ДАР е регистриран по закона за лечебните заведения.

Хосписът предлага комплексни и специализирани здравни грижи, осигуряващи най-добро качество на живот на пациенти в напреднал стадий на болестта.

Основната дейност на хосписа е 24 – часово, продължително медицинско наблюдение на лица с хронични инвалидизиращи състояния, както и на лица с тежни и необратими здравословни проблеми от всички възрастови групи. Пациентите на хосписа постъпват в стационара за след болнично лечение, като на всеки пациент се предлага индивидуална рехабилитационна програма.

Екипът осъществява и обслужване по домовете: прегледи, манипулации, здравни и хигиенни грижи и медико-социална рехабилитация.

Хосписът разполага със специализиран медицински транспорт.

Грижите включват:

 • Лекарско наблюдение и лечение;
 • Сестрински грижи и обслужване;
 • Санитарно и болногледаческо обгрижване;
 • Медицинска и социална рехабилитация;
 • Консултация с лекар-специалист при необходимост;
 • Работа с духовно лице.

 

Основни приоритети:

 • Осигуряване на физически комфорт;
 • Лекуване на симптомите;
 • Осигуряване на комфорт на духа и съзнанието на пациентите и техните близки и приятели.

Предоставянето на специализираните здравни грижи се осъществява от мултидисциплинарен екип, състоящ се от високо квалифицирани специалисти.

Допълнителна квалификация

Персонала на Хоспис „ДАР“ е преминал допълнителен курс на обучение по полиативни грижи, организиран от управлението на хосписа.

  • Лекар;
  • Медицински сестри;
  • Рехабилитатори;
  • Болногледачи;
  • Психолози – като допълнителна грижа за нашите пациенти и техните близки – хоспис ДАР осигурява консултации със психолози;
  • Различни специалисти в областта на медицината, социалните дейности и др.

Станионар

Стационара на хосписа разполага с 17 легла, като болните са разпределени в два сектора.

Сектор за интензивни грижи.

Сектор за продължително медицинско наблюдение и лечение.

Slider
Slider