ДКЦ 1 Света Клементина Варна ЕООД Kлинична лаборатория град Варна

Контакти:

0896 64 47 65

0896 64 47 66

052 / 61 31 06

Варна, бул. Съборни 40

dkc_1_varna@yahoo.com

В ДКЦ I Света Клементина – Варна преминаха първите пациенти по Национална  програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020.

ДКЦ I Света Клементина – Варна се включи в скрининговата програма, организирана от Министерството на здравеопазването, Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести. В лечебното заведение по програма се изпълняват скринингови изследвания  за рак на шийката на матката, колоректален рак и рак на млечната жлеза.

На територията на Варненска област на определен контингент от 355 лица се провежда организиран популационен скрининг на онкологични заболявания. Лицата, подлежащи на безплатни прегледи получават Покана за провеждане на скринингово изследване от Министерството на здравеопазването по адрес на местоживеене, която трябва да представят на Регистратурата в Градска болница. В лечебното заведение се извършват скринингови изследвания на пациентите с покани по трите модула на програмата – рак на шийката на матката, колоректален рак и рак на млечната жлеза. Прегледите и изследванията могат да бъдат извършени до 10 декември само след предоставена валидна покана от пациента.

ДКЦ I има организирани екипи от лекари-специалисти и лабораторни звена, които ще провеждат скрининговите прегледи и изследвания. Пациентите ще бъдат приемани до 10-ти декември към настоящата година.

Обслужването на пациентите става по следния ред:

1.Пациентът представя поканата си на Регистратурата в лечебното заведение, за да бъде координиран според скриниращия модул.
2.Приема се в съответния специализиран кабинет, където му се извършва преглед и се назначават съответните изследвания.
3.Пациентът извършва назначените изследвания в лабораторията на лечебното заведение и се връща при специалиста за разчитане на резултата.
4.Лекарят-специалист поставя заключение за наличие или липса на съответното заболяване и дава здравни съвети на пациента.

 

Управителят на ДКЦ I Света Клементина – Варна – д-р Иван Иванов призовава всички, които подлежат на безплатните прегледи да побързат, тъй като срокът на кампанията е до 10 декември. Желаещите могат да се запишат предварително на регистратурата на лечебното заведение или да получат информация на телефона на централата на здравното заведение 052/603 802.

За контакти: Д-р Иван Иванов, управител на ДКЦ I Света Клементина, централа 052/603 802.

Предмет на дейност на ДКЦ І Св. Клементина – Варна ЕООД е осъществяването на специализирана извънболнична медицинска помощ, която обхваща: диагностика; консултации, наблюдение на болни; детска консултация; профилактика. В лечебното заведение се извършват лабораторни и друг вид изследвания в различен вид и обем.

В ДКЦ I функционира единна информационна система, в която са свързани всички кабинети, лаборатории, регистратура и администрацията. Информационната система осигурява висококачествено и бързо обслужване на пациентите, както и достъп до регистрите на НАП за проверка на здравно осигурителния статус.

Центърът разполага с 21 специализирани кабинета в които работят общо 83 медицински специалиста. От тях 31 лекари с различни медицински специалности и 52 специалиста с колежанско образование (мед. сестри и акушерки, клинични и рентгенови лаборанти, рехабилитатори и кинезитерапевти).

В началото на месец декември 2013година в град Вълчи Дол, обл.Варна бе разкрит нов адрес на ДКЦ I, като на територията на обекта се осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ и лабораторни изследвания.

В ДКЦ I се провеждат скринингови прегледи по проект СПРИ и се прегледай, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Лечебното заведение участва и в Проект Студентски практики, който се изпълнява в партньорство с всичките петдесет и едно висши училища в България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Към ДКЦ І са разкрити и функционират:

  • клинична лаборатория;
  • вирусологична лаборатория;
  • микробиологична лаборатория;
  • патоанатомична лаборатория;
  • сектор “Образна диагностика”;
  • сектор “Физиотерапия”.

 

Лечебното заведение има договор за обслужване с паразитологична лаборатория.

В обновеният сектор лаборатории се извършват тестове за HIV спин и сифилис, серологични изследвания за маркери и хепатити А, В и С, кръвосъсирване и фибролиза, изследване на урина, както и високоспециализирани изследвания на туморни маркери, хормони, микроалбуминурия и др. Секторът е оборудван със съвременна апаратура в съответствие с изискванията на Европейския съюз.

Секторът по образна диагностика извършва всички видове рентгенографии и скопии, иригография, ехографии. В сектор “Физиотерапияя” се осъществява кинезидиагностика, кинезитерапия, рефлексотерапия, лечебна физкултура, светло- и електролечение, лазертерапия.

В ДКЦ са разкрити следните функционални кабинети:

  • кабинет за ехокардиография, велоергометрия, ЕКГ и холтер мониториране;
  • кабинет за функционално изследване на дишането(спирометрия);
  • кабинет за аудиометрия;
  • кабинет за мамомграфски изследвания (кабинетът е оборудван с ново поколение рентгенова уредба/апарат за извършване на мамографии).

 

Към Диагностичния център е разкрит денонощен специализиран кабинет, осъществяващ непрекъснато 24-часово обслужване на населението. Към лечебното заведение има разкрит дневен стационар с 10 легла за наблюдение.

В лечебното заведение се извършват организирани годишни профилактики на служители на различни компании, по договор.

От началото на м. май 2009г. ДКЦ I “Света Клементина – Варна” ЕООД разполага с апарат, който изследва за наличието вирус – причинител на рака на маточната шийка. Апаратът е единствен за Северна България. Той е монтиран във вирусологичната лаборатория на лечебното заведение и е предоставен безвъзмездно за ползвне от Центъра за превантивна медицина и семейно здраве “Св. Георги Победоносец” в гр. София. Досега с подобна апаратура разполагаха само три клиники в София и една в Пловдив.

Slider
Slider