Лабконсулт ЕООД - Вашият партньор в лабораторията

Лабконсулт ЕООД - Вашият партньор в лабораторията

Лабконсулт ЕООД - Вашият партньор в лабораторията

Контакти:

+359 2 974 3048

София, бул. Андрей Ляпчев № 66

office@labconsult.bg

„Лабконсулт” ЕООД в София развива своята дейност в следните основни направления – представителство на международни фирми за производство на аналитична апаратура за качествен контрол, доставка и консултации в областта на качествения контрол на храни, мляко и млечни продукти, фуражи и зърно, фармацевтика, петролни продукти и опазване на околната среда.

Фирмата е и единственият официално оторизиран посредник, които осъществява доставки и сервиз на аналитична апаратура за качествен контрол и обща лабораторна апаратура и е официален представител на фирми като “ФОС Аналитикъл  в Дания, „ОПСИС“ в Швеция, „Дураг“ и “Виганд Интернешънъл” в Германия, “ЕАС Енвимет” (АРІ) в Австрия, “Ейкълкамп” в Холандия, които се занимават с производството на аналитична техника за качествен контрол и обща лабораторна апаратура.

Сред основните дейности на фирмата за специализирана техника за качествен контрол можете да се възползвате:

  • Доставка на аналитична апаратура, резервни части и консумативи;
  • Гаранционен и следгаранционен сервиз;
  • Професионално консултиране в сферата на качествения контрол и опазването на околната среда.

„Лабконсулт“ ЕООД в София е сертифицирана по съгласно всички международни стандарти и притежава сертификат по всички изисквания на ISO 9001:2008.

Slider
Slider