МДЛ "3В-РЕНТГЕН" град София

Медико диагностична лаборатория МДЛ "3В-РЕНТГЕН" град София

МДЛ "3В-РЕНТГЕН" град София

Контакти:

02 / 954 34 98

0884 06 40 94

0877 85 13 03

София, ул.“Люлин планина” №40

rentgen.lulinplanina@gmail.com

МДЛ-3В-РЕНТГЕН

e създадена през 1998 година от Марияна Георгиева.

Високия стандарт на обслужване нарежда лабораторията сред водещите центрове за дентална образна диагностика у нас. МДЛ-3В-РЕНТГЕН (ул “Люлин планина” № 40) разполага с дигиталeн ортопантомограф с приставкa за телерентгенография “Planmeca Proline XC“ и рентгенов апарат за сегментни дентални рентгенографии чрез които получаваме висококачествени дентални рентгенографии.

Апаратите притежават редица технически показатели, които намаляват значително дозата на облъчване по време на рентгеновото изследване. Лабораторията е оборудвана с „ ILUMA Ultra Cone Beam CT ” скенер за дентални цели.

Лабораторията има филиал в 17 ДКЦ (бул.“Евлоги Георгиев” №108, ет.3, к-т 313 тел. 0877 851 333) оборудван също с дигитален ортопантомограф „Planmeca Proline XC “ с приставка за телерентгенография и с рентгенов апарат за сегментни дентални рентгенографии.

Локация – МДЛ-3В-РЕНТГЕН

ул. “Цар Симеон” № 21


0877 850 1440882 356 28902 488 7290

Панорамните рентгенографии и телерентгенoграфиите на Вашите пациенти от МДЛ „3В Рентген“ на ул. „Люлин планина“ №40 и от 17 ДКЦ (бул. „Евлоги Георгиев“ № 108, ет. 3, к-т 313, тел. 0877 851 333) може да видите чрез Вашия личен профил в сайта ни www.3v-rentgen.com

За целта е необходимо да се регистрирате еднократно.

Консултант в МДЛ-3В-РЕНТГЕН е д-р Димитър Йовчев, дм.

НАШИТЕ УСЛУГИ

 • Ортопантомографски образни изследвания – образа се получава върху оптичен диск и разпечатан върху прозрачна плака чрез висококачествен медицински принтер, а също и on-line.
 • Дигитална ортопантомографи
 • Дигитална ортопантомография при отворена и затворена уста (за ТМС)
 • Телерентгенографии на череп
 • Дигитална телерентгенография в лицева проекция
 • Дигитална телерентгенография в профилна проекция
 • Интраорални сегментни рентгенографии
 • по бисектрисна техника
 • по паралелна техника
 • bite-wing техника
 • Други центражи
 • рентгенография по Симпсън (аксиална рентгенография в оклузия)
 • рентгенография по Бело
 • рентгенография на шийни прешлени
 • дигитална
 • рентгенография с центраж околоносни кухини – дигитална
 • рентгенография на носни кости
 • рентгенография на китка (лицева и профилна проекция) – дигитална
Slider
Slider