Медицинска лаборатория - "САНА" град София

Медицинска лаборатория - "САНА" град София

Медицинска лаборатория - "САНА" град София

Контакти:

02 / 920 37 10

0884 18 95 18

София, ул. Българска морава 83

Медицинска лаборатория “САНА” – опит, традиция, качество.

Договор с НЗОК

  • клинична лаборатория;
  • микробиология;
  • вирусология;
  • имунохематология;
  • високоспециализирани изследвания;
  • Договори със здравно-осигурителни фондове;
  • Домашни посещения за вземане на кръв;
  • Работа с деца от всички възрасти – вземане на венозна и периферна кръв.

Медицинска лаборатория “САНА” предоставя собствени помещения за съвместна дейност с общопрактикуващи лекари и/или специалисти. Целта на предложението е съвместно обслужване на пациенти – клинично и лабораторно. Помещенията (кабинет и манипулационни) се намират в приемната на лабораторията на ул.”Българска морава” №83, район Възраждане, зона Център.

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЦЕНИ

Slider
Slider