Център за психично здраве София

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ СОФИЯ-ОБЛАСТ ЕООД

Център за психично здраве София

Контакти:

02/ 831 90 59

София, кв. Сточна гара, бул. „Сливница” №309

odpzss @mail.bg

РЪКОВОДИТЕЛ 
Д-р Емил Грашнов

НАСОЧЕНОСТ 
Програмата е дългосрочна, високоструктурирана и високопрагова. Насочена е към повлияване на всички аспекти на зависимостта и предвижда включване в индивидуална и групова психотерапия, фамилно консултиране, психосоциални интервенции.

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ 
Програмата има 101 места, които се предоставят с предимство за бременни, майки с деца, ХИВ позитивни и болни от Хепатит В и С.

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Програмата е базирана върху високо структуриран лечебен модел (Hoffman and Moolchan). Той изхожда от разбирането, че пациентите с хероинова зависимост се нуждаят от дългосрочно лечение, което би могло да се обособи в следните фази:

  • Фаза на интензивна стабилизация;
  • Фаза на обвързване и рехабилитация;
  • Фаза на медицинско поддържане;
  • Фаза на детоксификация;
  • Фаза на подкрепа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според индивидуалната оценка и терапевтичен план.

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  • Навършени 18 години;
  • Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти;
  • Наличие на най-малко 3 документирани предходни курса на лечение в различни терапевтични програми без успех и трайно преустановяване на употребата на наркотични вещества;
  • Добра мотивация и възможност за посещаване на Програмата;
  • Валидни документи за самоличност;
  • Липса на активни досъдебни/съдебни производства (висящи наказателни/съдебни дела);
  • Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в терапевтичния процес;
  • Възможност за ежедневно посещение на програмата.

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.

ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово – със съответната схема за редуциране дозата на Метадона за период от 6 месеца.

Административно – след 21-дневна детоксификация при следните случаи:

  • при хоспитализация;
  • при лишаване от свобода;
  • тежко нарушение на правилата на Програмата / в този случай не се предвижда редуциране на дозите/;


БАЗА 
Програмата е разположена в базата на ОДПЗС – София област и на територията на 10-та стоматологична клиника – София, Район “Красна поляна”, ул. „Ришки  проход” 1, ет. 2, каб. 617. За целите на програмата се ползват кабинети с възможности за групова и индивидуална работа, помещение за раздаване на лекарствени продукти, чакалня, санитарен възел.

ЕКИП

Ръководител на Програмата – д-р Емил Грашнов – специалист-психиатър;
Лекуващи лекари – д-р Р. Стоянов, д-р Д. Йорданова
Психолог – Й.Йорданов
Медицински сестри – Стефка Стоянова, Данова, Р. Владимирова, И. Михайлова.


РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник – петък:              06.30 – 13.30
събота и неделя:                    07.30 – 10.30

Раздаване на Метадон/Субститол/Бупренорфин:

понеделник – петък:              06.30 – 11.00ч.
събота и неделя:                  07.30 – 10.30ч.

Slider
Slider