Център за зависими Отвори очи

Център за зависими Отвори очи

Център за зависими Отвори очи

Контакти:

0879 11 30 65

0879 11 30 63

Варна кв. Аспарухово, ул. Места 38А

info@otvoriochi.org

Основната цел на центъра е да управлява и развива Православния Център за Духовно Обгрижване на Наркозависими (ПТО), осъществяващ 24-часова програма за лечение на зависимости и намиращ се в България, гр.Варна, кв. Аспарухово, ул. Места 38А

Лечение на зависимости: наркомания, алкохолизъм, хазарт и други. Пристрастяването е процес на създаване на психическа и/или физическа зависимост към определено вещество или действие. Обикновено пристрастяването е процес, който се развива с времето. Пристрастяването може да се разглежда и като продължаване употребата на вещество или извършването на дейността, въпреки негативните последствия, свързани с тях. Какво точно е веществото или действието, което води до непреодолимото желание за повторение не е от първостепено значение. Причината довела до възникването на зависимостта е обект на нашата работа в ПТО „Св.Боян-Енравота“.
Този модел се нарича „Айсберг“- на повърхността се вижда 1/1 от проблема- зависимостта, а останалите 1/8 – причините довели до това състояние, са скрти отдолу.

РЕСУРСИ

  • Разполагаме с всички необходими специалисти, ресурси, комплекс от методи и методики за успешното лечение на зависимости: наркомания, алкохолизъм и други.

КАЧЕСТВО

  • Всички сътрудници имат специално образование, голям опит в работата, владеят няколко чужди езика и притежават високи морални качества.

АНОНИМНОСТ

  • Удовлетворяваме и най-високите изисквания, същевременно съхранявайки пълна конфиденциалност и анонимност на участниците в програматa.

МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

  • Всички сътрудници имат специално образование, голям опит в работата, владеят няколко чужди езика и притежават високи морални качества.
Slider
Slider