Фондация Нови стъпки - град София

Фондация Нови Стъпки - град София

Фондация Нови стъпки - град София

Контакти:

0893 64 37 97

София, ж.к.Гоце Делчев, бл 47Е

newstepsbulgaria@gmail.com

Фондация Нови стъпки е основана през 2016 г.

Нашата цел е: 

Предоставяне цялостна подкрепа на деца със специални образователни потребности и техните семейства.

Терапевтичен център Нови стъпки функционира от  2016 година и осигурява сутрешна и следобедна полудневна терапевтична грижа за деца със специални образователни потребности, предимно от аутистичния спектър.

Заниманията включват:

  • Пазвиване на социалните умения и уменията за самообслужване;
  • Груба и фина моторика;
  • Видеомоделиране и звукова терапия;
  • Арт и музикотерапия;
  • Игри на открито.
Дейности:
Терапевтичен  център „Нови стъпки“ 

Терапевтичен център „Нови стъпки“ функционира от м. октомври 2016 година и осигурява сутрешна и следобедна полудневна терапевтична грижа за деца със специални образователни потребности, предимно от аутистичния спектър. Разполагаме с екип от педагози, кинезитерапевт и логопед.

Родителски групи за подкрепа

Ежемесечните срещи за подкрепа на родителите на деца със специални потребности създават атмосфера на приемане, грижа и съпричастност.

Семейни лагери

За трета поредна година организирахме летен лагер за семейства с деца със специални образователни потребности

Училищни асистенти

Ролята на училищния асистент е да придружава и подпомага детето със СОП в неговите занимания в клас в училище, както и в работата му в специализираните кабинети със специално обучените педагози, логопеди и психолози (ресурсни учители).

 Портидж-домашни посещения

Програмата „Портидж“ се прилага успешно в САЩ и Великобритания в подкрепа на семейства с деца със специални потребности. Моделът се основава на първостепенната роля на родителите в ранното детско развитие и се стреми да ги подпомогне в тяхната ежедневна домашна среда.

Slider
Slider