БЪРБОРКО ЕООД - Логопедичен Център София

БЪРБОРКО ЕООД - Логопедичен Център София

БЪРБОРКО ЕООД - Логопедичен Център София

Контакти:

0886 86 26 26

0887 93 72 62

София, ул. Екзарх Стефан 101, Център Бърборко

kalinka_yordanova@abv.bg

Предмет на дейност на Логопедичен център БЪРБОРКО са:

 • Диагностика;
 • Рехабилитация;
 • Превенция;
 • Консултативна дейност;
 • Корекцията на всички видове комуникативни нарушения и с езиково-говорни нарушения при деца и ученици.  

Логопедичен център БЪРБОРКО предлага услугите си при следните ЕЗИКОВО-ГОВОРНИ-НАРУШЕНИЯ: 

 • Нарушения на артикулацията;
 • Нарушения на темпа и ритъма на речта;
 • Езикови нарушения;
 • Нарушения на писането, четенето и математиката;
 • Нарушения на гласа;
 • Езикови нарушения при намален слух;
 • Ринолалия;
 • Дизартрия;
 • Езикови нарушения при психични заболявания.
Slider
Slider