МЦ-І Хисар

Медицински център 1 Хисар

МЦ-І Хисар

Контакти:

0337-6 37 50 / 6 27 73

Хисар обл.Пловдивска ул. Гладстон 12

info@mchisar.com

МЦ-І Хисар ЕООД   се намира в_град Хисар, който е  куроротно селище – балнеологичен , SPA център . Поради това здравната мрежа в общината е представена от лечебни заведения за доболнична и болнична рехабилитационна дейност.

Доболничната помощ е разделена на :
       

  • първична –представена от 12 индивидуални практики – /лични лекари, GP /.От тях 6 са базирани в „МЦ-І Хисар”, другите са разположени в бившите здравни служби в по-големите села ,а в по-малките са разкрити филиали,а така също и стоматологични практики ,в гр.Хисаря и по селата.
  • Специализирана – “Медицински център-І Хисар”ЕООД, който е общинско търговско дружество със 100% общинска собственост , наследник на бившата СКК поликлиника и поместена в настоящата сграда от 1974г. С богат опит и традиции  “Медицински център-І Хисар” осигурява професионално медицински обслужване .Дългогодишния опит и високата кфалификация на работещите , съчетано с модерна диагностична апаратура , оправдават съвременните  изисквания за високо качество на медицинската услуга и добра медицинска практика.

“Медицински център-І Хисар” има сключени договори и с здравно –  осигурителнаи фондове като :

  • „Дженерали”
  • Закрила”
  • ”Дал бог здраве и живот”
  • „Надежда”.

Болничната помощ е представена от болниците за рехабилитация:
 ВМА –София –Филиал Хисар
 МВР Б-ца –Филиал Хисар
 СБРНК- Филиал Хисар

Всички , временно пребиваващи пациенти в рехабилитационните лечебни заведения могат да извършат допълнителни изследвания и консултации със специалистите  на МЦ- Хисар.

Slider
Slider
Здравен Регистър