Медицински център Невромедикс - град Велико Търново

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР НЕВРОМЕДИКС - град Велико Търново

Медицински център Невромедикс - град Велико Търново

Контакти:

0887 52 65 16

062606707

Велико Търново, ул. Ниш 5

neurovt@abv.bg

Медицински център “Невромедикс” – гр. В. Търново функционира от 2005 г.

Основната цел на високопрофесионалния екип от специалисти е оказване на специализирана медицинска помощ по основни специалности, осъществяване на диагностика и лечение, извършване на експертиза на трудоспособността, основавайки се на най-съвременната техника за диагностика и практики.

Стремежът ни е Медицинският център да се утвърди с високо качество на предлаганите услуги при персонално отношение към всеки, обърнал се за помощ към нас.

В център “Невромедикс” работят над 20 медицински специалисти от областта на неврологията, неврохирургията, общата хирургия, акушерството и гинекологията, физиотерапията, психиатрията, вътрешната медицина, ендокринологията, кардиологията, нефрологията, ортопедията и педиатрията.
Повечето от лекарите, работещи в Медицинския център са изявени специалисти в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” – гр. В. Търново.

Диапазонът от заболявания, които Медицински център “Невромедикс” чрез неговите специалисти консултира, диагностицира и лекува е в сферата на специалностите, застъпени в центъра.

Попадайки в “Невромедикс” пациентът може да получи окончателна диагностика, независимо че страданието му може да е от интердисциплинарен характер. В центъра могат да се лекуват над 70% от заболяванията.

Пациентите се приемат с направления от Здравната каса, но има и немалък поток от болни, които търсят определен специалист.

Работното време на “Невромедикс” е от 10 до 18 часа всеки делничен ден.

КАБИНЕТИ:

 • Акушерство и гинекология;
 • Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина;
 • Вътрешни болести;
 • Детски болести;
 • Ендокринология;
 • Кардиология;
 • Неврология;
 • Неврология ЕЕГ;
 • Неврохирургия;
 • Нефрология;
 • Ортопедия и травматология;
 • Психиатрия;
 • Психология;
 • Физиотерапия;
 • Хирургия;
 • Хирургия и онкохирургия;
 • Администрация.
Slider
Slider