Амбулатория за извънболнична специализирана помощ-медицински център за интегративна медицина

Амбулатория за извънболнична специализирана помощ-медицински център за интегративна медицина

Амбулатория за извънболнична специализирана помощ-медицински център за интегративна медицина

Контакти:

0888 45 93 15

София, Ж.К. Дружба 2, ул. Делийска воденица бл.330

integramed@mail.bg

Медицински център „Интегративна медицина“ е основан през 2006 г. в София и е първата и единствена за момента в България клиника, насочена към лечението на хронични и онкологични заболявания с методите на интегративната медицина.

В резултат на интензивните ни проучвания в областта на съвременната интегративна медицина ние реализирахме и адаптирахме в нашата практика последните достижения в тази област за лечение на хронични и онкологични заболявания. Ние подбрахме методи с доказани качества и ефективност, включени в комплексна схема на лечение. Изискванията за използването на тези методи включват нетоксичност, доказана ефективност, възможност за комбиниране с други методи и не на последно място достъпност. Лечението е основано на основните принципи на холистичната медицина. При холистичния подход основно значение се отдава на подпомагане на натуралните биологични възможности на организма за справяне с болестния процес. В клиниката широко приложение намират и всички съвременни достижение в областта на персонализираната медицина.

Преди лечението се извършва цялостна оценка на моментното състояние на болните с използване на всички модерни диагностични методи. В случай на необходимост лечението се съчетава с класическите методи на лечение.

 

Арсеналът на използваните от нас методи включва: диетотерапия, детоксикационно лечение, имунотерапия, инсулин потенцирана терапия, инфузионна терапия, ортомолекулярна терапия (високи дози витамини), галванотерапия, биорезонансна терапия, озонотерапия, магнитотерапия, лазерна терапия, термотерапия.

Цялостният протокол на лечението включва:

  • Консултативен специализиран преглед;
  • Извършване на изследвания от образната диагностика (ПЕТ скен, компютърна томография, магнитен резонанс, ехография, рентгенови изследвания,            сцинтиграфия);
  • Лабораторни изследвания, вкл. туморни маркери;
  • Хемосензитивен тест на изолирани циркулиращи клетки в кръвта;
  • Автономен мускулен тест;
  • Изготвяне на лечебна програма;
  • Лечение;
  • Контролни изследвания и прегледи.

Водещо място в лечебните ни схеми при лечението на онкологичните заболявания има приложението на Инсулин потенцирана терапия. До момента сме единствената клиника в страната лицензирана за използване на ИПТ при хронични и онкологични заболявания. До 2015 г. лечението е приложено при повече от 700 болни с напреднали онкологични заболявания. Резултатите от лечението са публикувани в престижни научни издания и показват възможност за постигане на ремисия в около 80% от лекуваните.

Методът може успешно да се използва за лечението на следните онкологични заболявания: тумори на пикочния мехур, простатата, бъбреци, тестиси, глава и шия, гърди, маточна шийка и ендометриум, яйчници, хранопровод, стомах, колон, панкреас, бели дробове, миеломна болест, левкемия, лимфом и сарком и др.

Slider
Slider