Медицински център по детски болести - град София

Медицински център по детски болести - град София

Медицински център по детски болести - град София

Контакти:

02 / 952 18 14

София, ул. Найден Геров 2

info@mcdc-sofia.eu

Медицинският център е създаден през м. май, 2002 г. с цел качествено обслужване на пациенти от 0 до 18 години от цялата страна. При нас работят тясно-профилирани специалисти във всички области на детските заболявания. Разполагаме с необходимата апаратура, позволяваща прецизна диагностика на заболяванията в детска възраст.

При нас се извършват прегледи и манипулации, както по договор с НЗОК, така и с платен прием.

В медицинския център има аптека със сключен договор с НЗОК и където се приготвят лекраства по рецепта.

Водещи принципи в работа на целия екип на центъра винаги са били, ще бъдат и в бъдеще, безкомпромисното качеството на медицинската услуга, персоналното отношение към всеки пациент, вникване в неговите проблеми и страхове, уважение към неговото време и заетост.

Кратка визитна картичка на  МЦСИМП по ДБ ЕООД
към края на 2015 година:

Пълно наименование: “Медицински център за специализирана извънболнична медицинска помощ по детски болести” ЕООД

Управление: Медицински Управител: д-р Красимира Станчева;

Основни функции: Диагностична, лечебна, консултативна медицина по детски болести

Кадри: лекари ординатори – 36, научни работници – 4; медицински специалисти – 4, други – 3

Лекари със специалност: (една и повече) – 100 %

Организация на работа: по график

Дейност: Средно годишно преминали пациенти в амбулатория – около 18 000

Основен партньор на НЗОК с направления бланка №3

Slider
Slider