СБАЛАГ Майчин дом - град София

СБАЛАГ Майчин дом - град София

СБАЛАГ Майчин дом - град София

Контакти:

02 / 9172 200

02 / 9172 355

София, ул. Здраве 2

office@maichindom.com

Период в развитието на болницата започва на 27 май 1976 г., когато е осъществено пребазиране, в сегашната сграда на територията на Александровска болница.

Тогава с указ на Държавния съвет на НРБ през 1972 г., „старият Майчин дом” се обединява с бившия Научноизследователски институт по акушерство и гинекология на база АГ болница „Тина Киркова” и Катедрата за следдипломна квалификация по акушерство и гинекология към ИСУЛ на база III градска болница „Мара Малеева”.

С този акт Болницата придобива статут на Научен институт по акушерство и гинекология (НИАГ), като част от тогавашната Медицинска академия и става естествен водещ център за развитието на съвременната акушеро-гинекологичната помощ в България.

С настъпилите социално-икономически промени в страната НИАГ „Майчин дом” се преобразува последователно през 1993 г. в Държавна университетска болница, а от 18 февруари 2000 г. в Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом” ЕАД, София.

Приключвайки кратката хроника на дълголетната история на Майчин дом неизбежно се натрапва един факт – въпреки смяната на режими и личности, промените в структурата, медицинските доктрини и пр., едно остава неизменно – името Майчин дом, като символ, като обществено признание за светостта на неговата хуманна дейност и изпълнен дълг към майката, към детето.

Slider
Slider