МЦ Сънимед - Слънчев бряг

Медицински център Сънимед - Слънчев бряг

Контакти:

0878 81 83 30

0554 27 999

0554 26 000

Слънчев бряг, Поликлиника Слънчев бряг

sunnymed@abv.bg

Сънимед ООД е здравно заведение за оказване на първична, извънболнична медицинска помощ.

Медицински център Сънимед ООД разполага със съвременна, модерна апаратура за изследвания и цялостни прегледи, гарантираща назначаването на най – подходящото лечение.

За удобство на пациентите работи и дежурен кабинет – седем дни в седмицата, денонощно.

Здравното заведние разполага с обособени структури, в които екип от лекари, самостоятелно или с помощта на други медицински и немедицински специалисти осъществяват дейности по диагностика, лечение и рехабилитация на болни, наблюдение на бременни жени и оказване на родилна помощ, наблюдение на хронично болни и застрашени от заболяване лица, профилактика на болести и ранно откриване на заболявания и мерки за укрепване и опазване на здравето. Здравното заведение разполага с клинична лаборатория. Извършва лабораторни анализи, ултразвукова диагностика и мониториране.

Медицински център Сънимед ООД разполага с едни от най – добрите лекари. Доказателство за техния професионализъм е големият брой пациенти, които се доверяват на техните грижи.

Лекари в Медицински център за спешна помощ АГППМП – Сънимед:

    • д-р Станислав Иванов – общопрактикуващ лекар и хирург;
    • д-р Лъчезар Кайтазки –  общопрактикуващ лекар и вътрешни болести;
    • д-р Живка Лехчанска – педиатър;
    • д-р Илонка Петкова – УНГ..
Slider
Slider