Медицински център Харманли 1

Медицински център Харманли 1

Медицински център Харманли 1

Контакти:

037 / 38 20 15

037 / 38 25 25

Харманли, пл. Възраждане 1

obshtina@harmanli.bg

Медицински център 1-Харманли ЕООД е лечебно заведение за специализирана доболнична помощ, в което се осигурява професионално и коректно медицинско обслужване.

В центъра се осъществяват всички видове амбулаторни прегледи на здравноосигурени лица по съответните специалности, а също така и прегледи по желание на пациентите. Правят се всички видове рентгенови снимки, скенер, както и ехография на вътрешни органи. Извършват се малки хирургични операции.

Издават се медицински документи, болнични листове за временна нетрудоспособност, протоколи за ТЕЛК, медицински свидетелства за брак, за шофьори, свидетелства пред съда. Центъра разполага и с клинична лаборатория, в която се извършват всички клинико-биохимични изследвания.

Лечебното заведение разполага с модерната и качествена апаратура и осигурява пълен набор от медицински услуги :

 • Хирургия;
 • Психиатрия ;
 • Ендокринология ;
 • Неврология ;
 • Дерматовенерология ;
 • Кардиология ;
 • УНГ ;
 • Вътрешни болести ;
 • Клинична лаборатория ;
 • Рентгенови и ехо графски изследвания ;
 • Ехокардиография, ехомамография, ехография на коремни органи, щитовидна жлеза, тестиси и др. ;

В центъра функционира Обща ЛК Комисия.

“Медицински център 1-Харманли” ЕООД има договор с НЗОК; Доброволни здравно осигурителни фондове.

“Медицински център 1-Харманли” ЕООД разполага със следните специалисти:

 • Д-р НАНЕВ – хирург и управител на МЦ-1 тел; 0373 / 8-25-51; 0884331427;
 • Д-р ТОНЧЕВА – невролог тел; 0373 / 8-60-94; 0988991561;
 • Д-р ЧАНКОВА – дерматовенеролог тел; 0373 / 8-60-94; 0888583265;
 • Д-р ЖЕЛЯЗКОВ -УНГ тел; 0373 / 8-60-94; 0889437182;
 • Д-р НЕЙКОВА – психиатър 0373 / 8-60-94;0894746533;
 • Д-р ХРИСТОВА – кардиолог тел:0373 / 8-60-94;0888950743;
 • Д-р ТОДОРОВА – невролог тел:0373 / 8-60-94;0882040144;
 • Д-р ПЕТКОВА – ендокринолог тел:0373 / 8-60-94;0884331405
 • Д-р ДИМИТРОВ – уролог тел:0373 / 8-60-94;
 • Д-р КОЛЕВА – вътрешни болести тел:0373 / 8-60-94;0884331403;
 • Д-р ЗАРОВА – клинична лаборатория тел:0373 / 8-60-94;0884331426
   

Здравето Ви и на Вашите близки е нашата грижа – доверете ни се!

Slider
Slider