Про Фармация ЕООД - Дистрибуция на медикаменти и консумативи

Про Фармация ЕООД - Дистрибуция на медикаменти и консумативи

Про Фармация ЕООД - Дистрибуция на медикаменти и консумативи

Контакти:

02 / 97180 05

02 / 421425960

Равно поле, Промишлена зона "Верила"

propharmacia@propharmacia.com

Про Фармация ЕООД е създадена през 2004 г. със седалище в Равно поле – Промишлена зона “Верила”

Управител: Д-р Георги Пасков – e-mail: g.paskov@propharmacia.com

Основен предмет на дейност: дистрибуция на медикаменти и консумативи от местно производство и внос с главна насоченост към болничния пазар.

Екипът на Про Фармация се състои от високо квалифицирани специалисти с дългогодишна практика и активно участие на фармацевтичния пазар на страната.

– Д-р Васил Димитров – Търговски Директор – e-mail:v.dimitrov@propharmacia.com
– mag.pharm. Денка Андонова – Началник склад и Отговорен фармацевт – e-mail: d.andonova@propharmacia.com
– mag.pharm. Анелия Данева – ЗОП процедури – e-mail: a.daneva@propharmacia.com
– mag.pharm Лилия Дамянова – Акаунт мениджър – e-mail: l.damyanova@propharmacia.com

Фирмата поддържа активни контакти с водещи местни и чуждестранни партньори като налага като основни принципи на работа коректност и висок професионализъм.

Про Фармация ЕООД притежава пълен лиценз за търговия на едро, издаден от Министерството на здравеопазването. Фирмата получи и Сертификат № CI/8172 – ISO 9001:2008.

Slider
Slider