Феромед 97 ЕООД - внос и дистрибуция на медицински изделия град София

Феромед 97 ЕООД - внос и дистрибуция на медицински изделия град София

Феромед 97 ЕООД - внос и дистрибуция на медицински изделия град София

Контакти:

02/ 866 10 10

София, Ул. „Вишнева” №3

info@zdraven-register.bg

Феромед 97 ЕООД е създадена през 1997 г. за дистрибуцията на медицински консумативи, апаратура и сервизна дейност. Фирмената политика е предлагане на високотехнологични продукти, акуратност към клиентите и бързина на доставките. През юли 2008 г Феромед 97ЕООД получи официално сертификат за успешно внедрена и функционираща система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2000 от Moody International GmbH, а през 2010г. се сертифицира по ISO 9001:2008.

Феромед 97 ЕООД работи със световно известни водещи фирми в областта на урологията, съдовата хирургия, дерматологията, алергологията, както и в дозиметрията и контрол на качеството в рентгеновата диагностика и лъчелечението.

Феромед 97 ЕООД предлага лазерна апаратура за дерматология (на датската фирма MedArt), диодни и холмиум лазери за урология (на германската фирма Dornier MedTech GmbH) и диодни лазери за ендовенозни аблации (на датската фирма MedArt),  тестове за епикутанно тестуване и хаптени на шведската фирма Chemotechnique Diagnostic, апарати за шоково вълново терапия на рефрактерна ангина пекторис и еректилна дисфункция на израелската фирма Medispec, инструменти и уреди за дозиметрия и за контрол на качеството на уредби с йонизиращо лъчение в медицината на фирма – IBA Dosimetry (Белгия, Германия).

Основни дейности

Основната дейност на фирмата е внос и дистрибуция на медицински изделия в следните области:

  • Дерматология;
  • Алергология;
  • Инструменти за контрол на качеството в ренгеновата диагностика и лъчелечението;
  • Съдова хирургия;
  • Урология.

Основен акцент – в “нишови” продукти и високо технологични такива.

Slider
Slider